Sökning: "Förvaltarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Förvaltarskap.

 1. 1. Framtidsfullmakten – ett tryggare alternativ till de hjälpåtgärder i form av god man eller förvaltare som samhället erbjuder?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexandra Tolge; [2021-02-04]
  Nyckelord :Framtidsfullmakt; Fullmaktsgivare; Fullmaktshavare; Förvaltare; Förvaltarskap; Godmanskap; God man; Granskare; Länsstyrelsen; Riksrevisionen; Ställföreträdare; Ställföreträdarskap; Överförmyndare;

  Sammanfattning : Massmedierna har de senaste åren inte lyckats att förmedla en särskilt nyanserad bild av varken det offentliga systemet med gode män och förvaltare eller det privata alternativet framtidsfullmakten. Även om det finns brister inom det offentligrättsliga systemet så är problemen inte lika stora och utbredda i verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Det delade förvaltarskapet – Hur BI förändrar ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Landén; Daniel Oldin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Business intelligence; management accounting; kvalitativ; intervjustudie; management accounting change; old institutional economics; organisatoriskt lärande; digitalisering;

  Sammanfattning : Digitalisering, som blir ett allt mer prioriterat område på företags agendor, bidrar till förändrade affärsmodeller och bolagsstrukturer samt driver fram förändrade tillvägagångssätt kopplat till beslutsfattande och strategiarbete. Med hjälp av analysverktyg kan redovisningsdata numera användas för bredare, djupare och snabbare analys som förändrar affärsbeslut och allt fler företag investerar i Business Intelligence (BI) för beslutsstöd och rapportering. LÄS MER

 3. 3. Att leva under förvaltarskap : En grundad teori om hur individer under förvaltarskap upplever förvaltarskapet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carin Johammar; [2020]
  Nyckelord :förvaltarskap; huvudman; förvaltare; ställföreträdarskap; existenialismen; grundad teori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det finns ingen planet B : Om befrielseteologi, ekoteologi och ekologi

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Gunilla Thelin; [2020]
  Nyckelord :befrielseteologi; förvaltarskap; ekoteologi; ekologi; skapelseteologi; klimat; Gustavo Gutiérrez; John Douglas Hall; John Reumann; Helge Brattgård; Franciskus av Assisi; Påven Franciskus;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom ett möte mellan befrielseteologi, ekoteologi och ekologi bidra till ett teologiskt tänkande och en möjlig attitydförändring inför det klimathot och den förändring som mänskligheten måste genomföra för sin biologiska överlevnads skull. Uppsatsen diskuterar befrielseteologi och förvaltarskap och svarar på frågor om människans uppgift och ansvar, vem människan är i förhållande till skapelsen, vem den förtryckte är idag samt vem som har mandat att föra skapelsens talan. LÄS MER

 5. 5. Skyddet av den marina miljön på djuphavsbotten i enlighet med Mänsklighetens Gemensamma Arvedel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nezik Keshto; [2019-05-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tack vare teknologiska framsteg har tiden kommit för världen att ta sina första steg mot en hittills outforskad plats, djuphavsbotten bortom nationell jurisdiktion, det så kallade Området. Områdets miljö innehåller eftertraktade mineraler som genom marin gruvdrift ska utvinnas. LÄS MER