Sökning: "Förvaltnings - ekonomisk bedömning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Förvaltnings - ekonomisk bedömning.

  1. 1. Främmande fåglar i förvaltningsfaunan.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Christoffer Jansson; Max Törnqvist; [2013-09-13]
    Nyckelord :Välfärdsbolag; RK-modellen; Förvaltnings - ekonomisk bedömning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER