Sökning: "Förvaltningsavgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Förvaltningsavgifter.

 1. 1. Presterar konventionella fonder bättre än hållbara fonder? : En kvantitativ studie om prestation samt förvaltningsavgifternas påverkan på riskjusterad avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adem Örgun; Dabin Mamelsi; [2020]
  Nyckelord :ESG; Hållbarhet; Aktiefonder; Riskjusterad avkastning Förvaltningsavgifter;

  Sammanfattning : The interest for funds that are considered sustainable have increased globally in recent times. This has contributed to corporations on the financial market having to adapt themselves to economical, environmental and social aspects. LÄS MER

 2. 2. P/E-tals användning i investeringssyfte : Ett test av den effektiva marknadshypotesen på den svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Grahn; Niklas Birkemalm; [2020]
  Nyckelord :Avkastning; P E-tal; aktier; börsvärde; effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Sambandet mellan P/E-tal och avkastning har undersökts flertalet gånger förut. Forskare världen över har erhållit varierande resultat och ingen enighet gällande sambandet har uppnåtts. LÄS MER

 3. 3. Premiepensionssystemet : ett underpresterande system?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Markus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Premiepension; Pensionssystemet;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka prestationen för det svenska pensionssystemet. Hur bra placerar sjunde Ap-fonden egentligen våra pensionsmedel och vilken risk tas med spararnas pengar? Vad som väckte intresse för undersökningen är den kritik som riktats mot premiepensionssystemet exempelvis PRO:s påstående om att premiepensionssystemet är misslyckat och underpresterar. LÄS MER

 4. 4. Substansrabatter i Sverige : En studie om substansrabatter på svenska investmentbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Falkenberg; Jesper Hamrin Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Substansrabatter; Investmentbolag; Förvaltningsavgifter; Onoterade innehav; Ägarstruktur; Investor sentiment;

  Sammanfattning : Svenska investmentbolag har historiskt sätt handlats till en substansrabatt och flera av investmentbolagen på Nasdaq Stockholm handlas så än idag. Denna studie undersöker om några av de mest diskuterade och studerade faktorerna inom ämnet har någon effekt på de svenska investmentbolagens substansrabatter. LÄS MER

 5. 5. Framtidens finansiella rådgivare : Människor, robotar eller hybrider?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gvidas Černeckis; Edvin Rogefors; [2018]
  Nyckelord :Robo-advisory; financial advisory; digitalisation; savings.; Robotrådgivning; finansiell rådgivning; digitalisering; sparande.;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Robotrådgivning kan något förenklat definieras som en digital plattform som förser kunder med en automatiserad finansiell rådgivning. Många nya aktörer har börjat tillhandahålla robotrådgivningstjänster och robotrådgivning anses ha potential att förbättra marknaden för finansiell rådgivning. LÄS MER