Sökning: "Förvaltningsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Förvaltningsprocess.

 1. 1. Rättegångskostnader som en mänsklig rättighet - En kartläggning av när rätten till en rättvis rättegång kräver ersättning av rättegångskostnader vid vinst mot staten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Udén Montalvo; [2023-02-02]
  Nyckelord :Rätten till en rättvis rättegång; Rättegångskostnader i förvaltningsmål; Rättegångskostnader vid vinst mot staten; HFD 2022 ref. 10; Stankiewicz mot Polen; Černius och Rinkevičius mot Litauen; Zustović mot Kroatien; Dragan Kovačević mot Kroatien; NJA 2015 s. 374; Access to court; Fair trial; Artikel 6.1 EKMR; 2 kap. 11 § RF; Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Sedan Europadomstolens avgörande Stankiewicz mot Polen från 2006 står det klart att rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1 Europakonventionen i vissa fall kan kräva att enskilda får ersättning för sina rättegångskostnader vid vinst mot staten. LÄS MER

 2. 2. Kostnader i gränslandet - Om rättegångskostnader enligt ärendelagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ossian Victor; [2023]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsrätt; Ärendelagen; Rättegångskostnader; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda möjligheterna att få rättegångskostnader ersatta utifrån ärendelagen. Uppsatsen tillämpar en kritisk rättsdogmatisk metod. Ärendelagen tillämpas på handläggningen av ärenden i allmän domstol där inte rättegångsbalken tillämpas. LÄS MER

 3. 3. Djurs rättsliga ställning – Om djurskyddsintressets historiska utveckling och roll i förvaltningsförfarandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eleonora Rönström; [2023]
  Nyckelord :rättssubjektivitet; allmänt intresse; allmänna intressen; förvaltningsrätt; förvaltningsförfarande; förvaltningsprocess; djurrätt; djurskydd; djurvälfärd; animal welfare; animal protection; processrätt; etisk prövning; djurskyddskontroll; offentlig kontroll; djurskyddsombudsman; djurombudsman; tematiska ombudsmän; intresserepresentativa ombudsmän; djurskyddsmyndighet; Jordbruksverket; djurskyddslagen; djurförsöksetisk nämnd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish animal welfare legislation states that animals have interests and needs that must be protected. However, throughout history, animals have been regarded as objects in legal terms, lacking the capacity to hold in- terests and rights. LÄS MER

 4. 4. Hur aktiv är förvaltningsdomstolen? : Om rättens möjlighet att vara aktiv och tillvaratagandet av den enskildes intressen i LSS-mål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elsa Körle; [2022-02-16]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsprocess; Förvaltningsprocessrätt; Förvaltningsdomstol; Processledning; Access to Justice; Processuell obalans; LSS; LSS-mål;

  Sammanfattning : Att som part i en domstolsprocess kunna tillvarata sina intressen är en förutsättning för att få en rättvis domstolsprövning. I så kallade LSS-mål gäller domstolsprövningen den enskilde individens rätt till de insatser som utlovas genom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LÄS MER

 5. 5. Miljöcertifieringssystems inverkan på optimering av förvaltningsprocessen : En studie om effektivisering av kommersiell förvaltning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Ida Thörnblom; Amanda Andersson; [2022]
  Nyckelord :BREEAM In-Use; Miljöbyggnad; Miljöbyggnad iDrift; environmental certification; certification system; sustainability; sustainable development; management process; certification process; management plan; maintenance plan; BREEAM In-Use; Miljöbyggnad; Miljöbyggnad iDrift; miljöcertifiering; certifieringssystem; hållbarhet; hållbar utveckling; förvaltningsprocess; certifieringsprocess; förvaltningsplan; underhållsplan;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för ca 21 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Detta leder till att vissa åtgärder behöver ses över för att uppfylla klimatavtalet, som år 2015 innebar att temperaturökning måste ligga under två grader. LÄS MER