Sökning: "Förverkande"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Förverkande.

 1. 1. Testamentariska gåvor från patienter till vårdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Aronsson; [2019]
  Nyckelord :Familjerätt; Testamentsrätt; Straffrätt; Komparativ rätt; Rättssäkerhet; Otillbörlig påverkan; Mutbrott; Förverkande; Patienter; Vårdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vårdare kan utnyttja patienters underlägsna position och förmå äldre och sjuka personer att upprätta testamenten till deras fördel. Med hjälp av en rättsdogmatisk metod, undersöker denna uppsats inledningsvis hur svensk successionsrätt respektive straffrätt förhåller sig till sådana testamentariska förordnanden. LÄS MER

 2. 2. Svarthandel med hyreskontrakt : – En kritisk analys av de överväganden och förslag avseende åtgärder mot handel med hyreskontrakt som presenteras i SOU 2017:86

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Olivia Dagerstig; [2018]
  Nyckelord :hyresrätt; fastighetsrätt; nyttjanderätt; hyra; hyreskontrakt; svarthandel;

  Sammanfattning : Hyresmarknaden är bristfällig och präglas av svarthandel med hyreskontrakt. I ett steg att komma tillrätta med problematiken har regeringen upprättat åtta bedömningar och förslag i SOU 2017:86; ”Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning”, vars syfte är att motverka den svarthandel med hyreskontrakt som förekommer. LÄS MER

 3. 3. Hyresrättens reglering av andrahandsupplåtelser och oskäliga hyror : En kritisk analys av reglerna som föreslås i SOU 2017:86, särskilt avseende hur hyreslagens karaktär av social skyddslagstiftning upprätthålls genom de föreslagna reglerna

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Olivia Blixt; Sara Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Hyresrätt; Andrahandsupplåtelse; Oskälig hyra; Social skyddslagstiftning; Besittningsskydd; Förverkande;

  Sammanfattning : Bostadsbristen som råder i Sverige har gjort det möjligt för förstahandshyresgäster att göra ekonomisk vinst på otillåtna andrahandsupplåtelser och oskäliga andrahandshyror. Denna möjlighet har gett upphov till att nämnda företeelser är två växande problem på den svenska hyresmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Om äganderättskravet vid farlighetsförverkande : En tillämparuppsats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Widebeck; [2018]
  Nyckelord :Förverkande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvidgat förverkande & Europadomstolen – En autonom tolkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adam Andsberg; [2017]
  Nyckelord :Utvidgat förverkande; EKMR; Europadomstolen; Retroaktivitetsförbudet; Rätten till en rättvis rättegång; Oskyldighetspresumtionen; Ekonomisk brottslighet; Straffrätt; Autonom tolkning; Brott och Straff; Law and Political Science;

  Sammanfattning : My graduate essay deals with the Swedish provision of extended confiscation in article 1 b, chapter 36 of the Swedish penal code. In the event that an offender commits one of the stipulated crimes in article 1 b chapter 36, the state may with a lower burden of proof then beyond reasonable doubt, confiscate profits from criminal activities, which do not stem from the perpetratory crime itself. LÄS MER