Sökning: "FACTA"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet FACTA.

 1. 1. Innebörden av facta supervenientia – Om omständighetens karaktär och tidpunkten för dess inträffande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Überall Jönsson; [2023]
  Nyckelord :processrätt; facta supervenientia; factum superveniens; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The foundation of civil procedural law lays on the principle of res judicata. The scope of the legal force of a judgement, however, is not absolute. Res judicata is for example limited in time. LÄS MER

 2. 2. En ny talan om samma sak - Om innebörden av facta supervenientia och om utformandet av kärandens talan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felicia Fredin; [2022]
  Nyckelord :processrätt; facta supervenientia; factum superveniens; rättsvetenskap; rättskraft; taleändring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The rules on legal force are much debated in the doctrine of civil procedure law. The legal force is not absolute. The legal force is limited, among other things, in terms of time by factum superveniens/facta supervenientia. LÄS MER