Sökning: "FACTS"

Visar resultat 1 - 5 av 1527 uppsatser innehållade ordet FACTS.

 1. 1. The invocation of X

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Klara Bothén; [2019-07-15]
  Nyckelord :Textil; Formgivning; Steneby;

  Sammanfattning : Författarens egna ämnesord: textiles, history, cross stitch, embroidery, samplers.... LÄS MER

 2. 2. Utbildning och ekonomisk tillväxt i Sub-Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christopher Björklund; Jacob Wittström; [2019-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : e purpose of our paper is to examine the connection between higher education and economic development measured in terms of GDP and GDP per capita. We have used regression analysis in our study to see any relationship between our variables. LÄS MER

 3. 3. Den nya dagstidningen - En analys av digitaliseringens effekter på svenska dagstidningars affärsmodell och värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Fernsund; Kevin Wirdéus; [2019-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study was carried out in an attempt to investigate the changing business models of Swedish newspapers. Swedish newspapers have only in the past five years begun thoroughly altering their business model, primarily by monetizing their digital offerings in a meaningful way. LÄS MER

 4. 4. Cross-Cultural Comparative Study of Entrepreneurial Leadership Traits Among Brazil and China in Small Businesses

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ana Clara Mueller Meirinho; Li Mengting; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneurial leadership; Leader traits; Hofstede’s 6D Model; Small Business; Cross-Cultural leadership; Brazil; China;

  Sammanfattning : Title: Cross-Cultural Comparative Study of Entrepreneurial Leadership Traits Among Brazil and China in Small Businesses Authors: Ana Clara Mueller Meirinho and Li Mengting Level: Master Thesis, 30 hp Keywords: Entrepreneurial leadership, Leader traits, Hofstede’s 6D Model, Small Business, Cross-Cultural leadership, Brazil, China. Background: Entrepreneurship is important among all the countries for the growth and prosperity of nations due to movement of economic activities that they generate. LÄS MER

 5. 5. How to Avoid Bankruptcy?: Monte Carlo Simulation of Three Financial Markets, using the Multifractal Model of Asset Returns

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Rostislav Sibirtsev; [2019]
  Nyckelord :Multifractal Model of Asset Returns MMAR ; Simulation; Fractal; Kurtosis; Dependence;

  Sammanfattning : This paper has been an effort to apply fractal mathematics to understanding the general behaviour of financial markets. Fractals are special shapes that look similar at various scales. The specific model used is called the Multifractal Model of Asset Returns (MMAR) - the first ever model used for multifractal financial analysis. LÄS MER