Sökning: "FANNY SUNDIN"

Hittade 1 uppsats innehållade orden FANNY SUNDIN.

  1. 1. Examensarbete : Patienters uppfattning av ACT som behandlingsmetod mot långvarig, icke-malign smärta samt sjuksköterskans roll under behandlingen.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Magnus Winther; FANNY SUNDIN; [2013]
    Nyckelord :ELS-A; Chronic Pain; ACT; patient experience; role of nurses; enrolled department; ACT; Sjuksköterskans roll; Långvarig smärta; slutenvårdsavdelning; patientupplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: SBU (2006) efterfrågade mer evidens för Acceptance and Commitment Therapy, (ACT) mot långvarig smärta då det både är en stor orsak till lidande och en dyr samhällskostnad (87,5 miljarder kr, år 2003). Enheten för Långvarig Smärta – Avdelning, (ELS-A) är den enda vårdavdelningen i Sverige som behandlar långvarig smärta med ACT. LÄS MER