Sökning: "FANNY SUNDIN"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden FANNY SUNDIN.

 1. 1. Det etablerade modeföretagets användning av Instagram - att skapa tilltalande innehåll

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Rebecca Lundgren; Fanny Sundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innehållsmarknadsföring är ett begrepp som syftar på en strategi för att anpassa innehållet till målgruppens intresseområde, där målet är att skapa förtroende och driva försäljningen framåt. Enligt Clark på sociala mediekonsult förvaltningen lades det upp 94 miljoner bilder och videos dagligen på Instagram år 2018. LÄS MER

 2. 2. Examensarbete : Patienters uppfattning av ACT som behandlingsmetod mot långvarig, icke-malign smärta samt sjuksköterskans roll under behandlingen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Magnus Winther; FANNY SUNDIN; [2013]
  Nyckelord :ELS-A; Chronic Pain; ACT; patient experience; role of nurses; enrolled department; ACT; Sjuksköterskans roll; Långvarig smärta; slutenvårdsavdelning; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: SBU (2006) efterfrågade mer evidens för Acceptance and Commitment Therapy, (ACT) mot långvarig smärta då det både är en stor orsak till lidande och en dyr samhällskostnad (87,5 miljarder kr, år 2003). Enheten för Långvarig Smärta – Avdelning, (ELS-A) är den enda vårdavdelningen i Sverige som behandlar långvarig smärta med ACT. LÄS MER