Sökning: "FART"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet FART.

 1. 1. Bolagsrättslig harmonisering och konkurrens inom EU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erica Lundh; [2020-05-17]
  Nyckelord :Bolagsrätt; EU-rätt; etableringsfrihet; Delaware-effekt; race to the bottom; race to the top; harmonisering; regelkonkurrens;

  Sammanfattning : Diskussionen om bolagsrättslig konkurrens kan orsaka en Delaware-effekt respektive ett race to the bottom inom EU tog fart för 20 år sedan då Centros-domen avkunnades. De som hävdar att bolagsrättslig konkurrens mellan medlemsstaterna är ofördelaktigt menar att det finns behov av mer omfattande harmonisering för att undvika att bolagsrätten urvattnas. LÄS MER

 2. 2. En vit fläck på kartan : En studie om destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Robin Gustavsson; Emil Jacobsen; [2020]
  Nyckelord :Destinationsutveckling; destination; plats; turism; Kalmar.;

  Sammanfattning : Det var efter jubileumsåret resan tog fart, på riktigt. Det var perfekt läge för staden att hitta nya vägar till framgång. Turismen blomstrar under sommarmånaderna - men nu återstår möjligtvis en förändring för att fortsätta att utvecklas genom att locka nya besökare och resurser till kuststaden Kalmar. LÄS MER

 3. 3. Aktörer på jordmarknaden : under första halvan av 1700-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Anette Carlsson; [2020]
  Nyckelord :ägande 1700-tal agrar uppbud;

  Sammanfattning : Uppsatsen har två syften där det ena är att undersöka fördelning av jord i Väse härad under början av 1700-talet samt hur handeln med jord såg ut med avseende på aktörerna. Det andra syftet är att studera jordtransaktioner i Väse härad för att se om det finns några tidiga tecken på den agrara revolutionen. LÄS MER

 4. 4. En positiv spiral som främjar återhämtning på flera nivåer : En metasyntes av studier om hur personer med allvarlig psykisk ohälsa erfar fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jeanette Rubensson; [2020]
  Nyckelord :severe mental illness; physical activity; community; meaning; patient experience; positive spiral; recovery; allvarlig psykisk ohälsa; fysisk aktivitet; gemenskap; mening; patienters upplevelse; positiv spiral; återhämtning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Tidigare forskning visar att personer med allvarlig psykisk ohälsa är mindre fysiskt aktiva än resterande befolkning. De är som grupp i riskzonen för drabbas av fysiska hälsoproblem samt att dö i förtid av somatiska sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. How soon is now? Exploring mitigation of short-lived greenhouse gases in the landscape of climate risk and policies on metrics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Edwin Klint Bywater; [2020]
  Nyckelord :Global warming; GWP; GTP; methane; short-lived greenhouse gases; short-lived climate forcers; climate policy; climate risk; climate crisis; carbon pricing; climate negotiations; technocracy.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the collected efforts towards understanding earth’s climate system, and acting on climate change, the time dimension is of central importance. When humanity’s collected activity is carbon-neutral, and how the trajectory towards such a state might look, is a tough question to answer. LÄS MER