Sökning: "FDI"

Visar resultat 1 - 5 av 425 uppsatser innehållade ordet FDI.

 1. 1. FRÄMMANDE MAKTER HOTAR SVENSK SÄKERHET. En analys av det nya lagförslaget angående utländska direktinvesteringar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Bågholt; [2023-02-07]
  Nyckelord :FDI; Utländska direktinvesteringar; Säkerhetshot; Öppet investeringsklimat;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar synliggöra problematiken kring den säkerhetsrisk som kan uppkomma när utländska makter förvärvar kontroll över viktiga företag i Sverige. Idéen till uppsatsen uppkom när betänkandet om en reglering gällande ett granskningssystem av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) publicerades. LÄS MER

 2. 2. Risk Communication in Veldfire Prevention and Preparedness – A Minor Field Study in the Vredefort Dome, South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Sofie Hällsten; Elvira Trolltoft; [2023]
  Nyckelord :Risk communication; Veldfire; Wildfire; Risk Perception; Awareness; Prevention; South Africa; The Vredefort Dome; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The World Heritage Site the Vredefort Dome in South Africa is an area that is continuously exposed to the dangers of veldfires. In this study it was investigated how risk communication is used to raise public awareness about safe fire use, fire hazards, and veldfires. LÄS MER

 3. 3. The Relationship Between Environmental Policy Stringency and Trade Flows

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Philip Lindersten; Zeshan Shiekh; [2023]
  Nyckelord :Environmental policy stringency; Trade flows; Competitiveness hypothesis; Porter hypothesis;

  Sammanfattning : Ceteris paribus, it is unclear whether a more stringent environmental policy increases or decreases a country's competitiveness. Two hypotheses have been formulated in this decade-long debate: the competitiveness hypothesis - stating that a more stringent environmental policy decreases competitiveness, and the Porter Hypothesis, claiming the opposite. LÄS MER

 4. 4. Utlandsinvestering, den bättre vägen? : En kvantitativ studie om utlandsinvesteringar och dess påverkan på svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jouil Amsih; Ioannis Kessidis; [2023]
  Nyckelord :Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE; Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och analysera skillnaden mellan företagens finansiella prestation och utländska direktinvesteringar utifrån valda nyckeltal. Metod: Forskningen syftar till att vara objektiv och använda databasen Orbis för att mäta kvantitativa metoder och hålla sig inom den deduktiva ansatsen. LÄS MER

 5. 5. The Spillover Effects of Intrastate Conflicts on FDI Flows in Countries Neighbouring the Conflict

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Dylan Savosnick; Kasper With; [2023]
  Nyckelord :Intrastate Conflict; Foreign Direct Investment FDI ; Spillovers;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the spillover effect of intrastate wars on neighbouring nations net FDI inflows by categorising battle deaths into different thresholds and regressing FDI on those thresholds. The research design is based on a two-way fixed effects model with country and time fixed effects. LÄS MER