Sökning: "FDS"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet FDS.

 1. 1. Comparing a full scale test with FDS, FireFOAM, McCaffrey & Eurocode

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Erik Edin; Mattias Ström; [2019]
  Nyckelord :FDS; FireFOAM; OpenFOAM; Performance-Based Design; Localized fire.;

  Sammanfattning : In the rapidly growing field of CFD-calculations (Computational Fluid Dynamics), companies and organizations are bringing forth new tools, tools that display an image of a given fire scenario. These tools are developed because they provide time efficiency as well as a sustainable economic approach. LÄS MER

 2. 2. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER

 3. 3. Analytisk dimensionering av brandsektioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Johannes Priebe; [2019]
  Nyckelord :Brandsektion; byggregler; brandvägg;

  Sammanfattning : Enligt Boverkets Byggregler 26 (BBR) kapitel 5:56 ska stora byggnader utformas så att omfattande brandspridning inom byggnaden begränsas. Det tillhörande allmänna rådet säger att detta bör uppfyllas genom att utforma byggnader med brandceller, brandsektioner, brandtekniska installationer eller en kombination av dessa. LÄS MER

 4. 4. Thermal Exposure Caused by the Smoke Gas Layer in Pre-flashover Fires : A Two-zone Model Approach

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Lucas Andersson; [2016]
  Nyckelord :Thermal exposure; smoke gas layer; two-zone model;

  Sammanfattning : A pre-flashover fire is very different from a post-flashover fire. The main difference is that in a pre-flashover fire the gas temperature and the radiation temperature differ. One thing that makes it a lot different is that the thermal exposure induced by a pre-flashover fire is largely affected by the smoke gas layer. LÄS MER

 5. 5. Lokal brand i hyllställningar : En metodutvärdering för beräkning av temperaturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Per Troedson; Anna Östlund; [2016]
  Nyckelord :Analytisk dimensionering; dimensionerande brandförlopp; Eurokod; FDS; lokal brand; temperaturer; temperaturberäkningar;

  Sammanfattning : Moderna byggnader kan ställa krav på komplicerade brandtekniska lösningar eftersom de kan vara komplexa och inte bestå av konventionella arkitektoniska byggnadsdelar. De stora komplexa byggnaderna kan medföra att brandförhållandena i byggnaden avviker signifikant från de förhållanden som ligger till grund för de traditionella dimensioneringsmetoderna. LÄS MER