Sökning: "FEBY"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet FEBY.

 1. 1. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 2. 2. UNDERSÖKNING AV ENERGIFÖRBRUKNING I ETT FLERBOSTADSPASSIVHUS : En fallstudie på ETC hyreshus i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emilio Paramio; Pontus Erstrand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is with the help of a case study object called “ETC apartment houses”, make a comparison of possible energy related savings that can be achieved by building apartment buildings far better than the requirements set in BBR. The idea is that this should give a clear picture for entrepreneurs and property managers to promote energy-efficient building in the society. LÄS MER

 3. 3. En studie om passivhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Lisa Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Passivhus; energieffektivitet; lågenergihus; klimatskal; FEBY; PHI; nära- nollenergibyggnader; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Intresset för miljöfrågor har de senaste åren ökat, och likaså har vikten av dem. Enligt direktiv från EU ska alla byggnader som byggs inom EU efter år 2021 byggas som så kallade nära- nollenergibyggnader. Att bygga energisnålt kan därmed komma att bli allt mer populärt och nödvändigt. LÄS MER

 4. 4. Klimatpåverkan från materialproduktion och energianvändning för ett passivhus och ett standardhus i Umeå, Borlänge och Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Abdalla Amer; Peyruza Gultekin; [2020]
  Nyckelord :Passivhus; Klimatpåverkan; Koldioxidekvivalent; Byggnadsmaterial; Energiprestanda;

  Sammanfattning : Inom bygg- och fastighetssektorn står byggnadssektorn för över 40 % av EUs totalaenergiförbrukning som ger ett betydande bidrag till koldioxidutsläppen. Därför är det ytterstviktigt att byggnadens energianvändning samt miljöpåverkan hålls till ett minimum underbyggskedet, samtidigt som lägsta energiprestanda eftersträvas. LÄS MER

 5. 5. Passivhuscertifiering enligt FEBY18 : En utredning av hur BBR:s och FEBY:s kravförändringar påverkar passivhusens lönsamhet

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Komminaho; Maryam Hassan; [2020]
  Nyckelord :passivhus; lågenergihus; FEBY; BBR; VIP-Energy; Bidcon; LCC;

  Sammanfattning : År 2017 stod sektorn bostäder och service för 39 % av Sveriges totala slutliga energianvändning. Det behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg miljöpåverkan för att klara miljökvalitetsmålen på längre sikt. LÄS MER