Sökning: "FEKH99"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet FEKH99.

 1. 1. Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Ramhorn Mårtensson; Henrik Thunander; Martin Björnström; [2021]
  Nyckelord :Entreprenörskap; musikindustrin; Causation; Effectuation; affärsmodeller Entrepreneurship; music industry; business models; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Artisters entreprenöriella beteenden och affärsmodeller i den nya musikindustrin. Seminariedatum: 14 januari 2021 Kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation (15 högskolepoäng) Författare: Martin Björnström, Lukas Ramhorn Mårtensson och Henrik Thunander Handledare: Hans Landström Nyckelord: Entreprenörskap, musikindustrin, Causation, Effectuation och affärsmodeller Syfte: Studien har som syfte att beskriva och analysera artisters entreprenöriella arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Botten upp, sa sjuksköterskan!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Edhag; Per Isberg; Niclas Wettergren; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Botten upp, sa sjuksköterskan! Seminariedatum: 5 Juni 2019 Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete i Entrepreneurship and Innovation Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Klara Edhag, Per Isberg & Niclas Wettergren Handledare: Hans Landström Nyckelord: Innovation management, Inkrementell innovation, sjuksköterskor, EDI, Organisationskultur Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap gällande sjuksköterskors möjligheter till arbete med inkrementella innovationer. Studien ämnar till att ur sjuksköterskans perspektiv undersöka hur och om arbetet med inkrementella innovationer på ett svenskt sjukhus fungerar och utifrån detta ge förslag på hur innovationsprocessen kan förbättras. LÄS MER

 3. 3. Kan vår tids nya företag vara med och rädda världen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Karaszi; Ebba Schollin; Moa Darnolf Lindskog; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurship; sustainable development; sustainable supply chains; triple bottom line; vision; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Can new companies be in a position to save the world? A qualitative study in how small, newly started companies, with an expressed focus on sustainability, work operatively in their supply chain. Seminar date: 31st of May 2018 Course: FEKH99, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS Authors: Alexandra Karaszi, Ebba Schollin, Moa Darnolf Lindskog Advisor: Tommy Shih Key words: Entrepreneurship, Sustainable Development, Sustainable Supply Chains, Triple Bottom Line, Vision Purpose: The purpose of the paper is to investigate how the vision of smaller, newly started companies with a stated focus on sustainability, is expressed and embodied in the operational work of the supply chain. LÄS MER

 4. 4. Internationellt Entreprenörskap - Vilka utmaningar upplever svenska entreprenörer då de etablerar sig utomlands?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Ivarsson; Michaela Lorenius; Lovisa Svensson; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete kandidatnivå i Entreprenörskap och Innovation, 15 Hp. Författare: Erik Ivarsson, Michaela Lorenius och Lovisa Svensson. Handledare: Caroline Wigren Fem nyckelord: International Entrepreneurship, Internationalization, Liability of Foreignness, Legitimacy och Entrepreneurial Process. LÄS MER

 5. 5. The Disembedded Entrepreneur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Galovan; [2016]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Embeddedness; Disembeddedness; Network; Resources.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: The Disembedded Entrepreneur Seminar date: 14-01-2016 Course: FEKH99, Degree Project in Entrepreneurship and Innovation Management, Undergraduate level, 15 University Credit Points Author: Jonathan Galovan Supervisor: Caroline Wigren Key words: Entrepreneurship, Embeddedness, Disembeddedness, Network, Resources. Purpose: The purpose of this research is to explore, analyze and better understand how the novice and disembedded entrepreneur embed in a new social context. LÄS MER