Sökning: "FEM-design"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet FEM-design.

 1. 1. Platta på mark av korslimmat trä : En undersökning av bärförmåga med och utan kantförstyvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linnéa Hellman; Nils Falck; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; kantbalk; kantförstyvning; platta på mark; bäddmodul; kontakttryck; FEM-design;

  Sammanfattning : Purpose: This work investigates the load-bearing capacity of a foundation built out of cross-laminated timber. The foundation is built with the same principles as a slab on grade made out of concrete. The purpose is also to account for the different operating principles of a wooden slab on grade with, and without, an edge beam. LÄS MER

 2. 2. HÖGHUS MED STABILISERANDE SCHAKT I KL-TRÄ : Dimensionera kopplingsbalk i KL-trä mot horisontallaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Amalia Alatalo; Lucas Sundin Cruickshank; [2021]
  Nyckelord :KL-trä; KL-träskiva; Kopplingsbalk; Höghus i trä;

  Sammanfattning : With the world changing to a more sustainable society, the construction industry also wants to do its part and thereby build more carbon neutral. An alternative to the production of sustainable buildings is to relinquish from steel and concrete to focus on wooden building structure. LÄS MER

 3. 3. Bjälklagselement i håldäck och korslimmat trä : En jämförelsestudie mellan två bjälklagselement

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Oscar Ageby; Nardin Sher; [2021]
  Nyckelord :Cross - laminated timber; hollow core slab; steel frame; CO2 equivalents; Korslimmat trä; håldäcksbjälklag; stålstomme; CO2-ekvivalenter;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ligger fokus på hållbarhet vilket ställer höga krav på konstruktören vid utformningav stommen till flerbostadshus. En stor del av CO2-utsläppen inom byggprocessen kan härledas tillmaterialvalet där förbränning av kalk inom cementindustrin och framställning av stål ur järnmalm ärbland de främsta faktorerna till utsläppen. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av ett flervåningshus i KL-trä med hjälp av FEM-Design : En jämförelse mellan betong och KL-trä

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Philip Karlsson; Josefin Winell; [2021]
  Nyckelord :FEM-Design; CLT; FEM-design; KL-trä;

  Sammanfattning : Det har av olika anledningar blivit mer populärt att bygga flervåningshus i trä vilket har lett till en utveckling av material i trä. Korslimmat trä även kallat KL-trä är en konsekvens av denna utveckling i Sverige och precis som för andra stommaterial används datorprogram för att rita hus i KL-trä. LÄS MER

 5. 5. Stålkonstruktion : En jämförelse av fast inspända- och ledat infästa pelare

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Niclas Larsson; [2021]
  Nyckelord :Stålhall; stålkonstruktion; stomstabilisering; ledat infästa pelare; fast inspända pelare; kalla tak;

  Sammanfattning : Abstract By using steel in load-bearing structures several opportunities due to its capacity are created, therefor large spans and slender cross-sections can be used. The approach of designing loadbearing structures has been simplified over time thanks to softwares and high-capacity computers. LÄS MER