Sökning: "FFM"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet FFM.

 1. 1. Handbollsspelares effektutveckling i olika riktningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jesper Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Power; Handball; Position; CMJAS; Vertical; Horizontal; Medial lateral; FFM; SSC; Muscle fiber;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to analyze Swedish male handball players power in the lower limbs, dependent on position, in different anatomical planes. Previous studies has examined vertical and horizontal power but not medial lateral power. This study used previous studies as theory. LÄS MER

 2. 2. Is attained height associated with overnutrition measures in adolescents? : A cross-sectional analysis of 15 years’ follow-up data in the Maternal and Infant Nutrition Interventions in Matlab (MINIMat) study in rural Bangladesh

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Thet Lynn; [2019]
  Nyckelord :nutrition; malnutrition; overnutrition; attained height; height; sitting height; BMI; adolescents; Bangladesh;

  Sammanfattning : Background: As overnutrition rises along with nutrition transition in low- and middle-income settings such as Bangladesh, evaluating metabolic risk factors using overnutrition measures in adolescents is important. Before doing such evaluation, a preliminary step should be taken to attest the independence of overnutrition measures from total height. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan nutrition och skadebenägenhet : En studie på ungdomsspelare i handboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Wikström; [2019]
  Nyckelord :tränarlänkhandboll;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka energi- och näringsstatus samt studera eventuella samband mellan energistatus, näringsstatus och skadebenägenheten hos ungdomsspelare i handboll. Arbetets utgångspunkt låg i följande frågeställningar: Hur ser skadefrekvensen, energistatusen och näringsintaget ut hos ungdomsspelare i handboll? Finns det något samband mellan energistatus, näringsintaget och skadehistorik hos ungdomsspelare i handboll? Metod: 24 ungdomsspelare tillhörande en elitförening deltog i studien (14-20 år). LÄS MER

 4. 4. Individuella skillnader i en ledarskapsutbildning - En studie om medarbetares upplevelse av interventioner och sambanden med motivation och samvetsgrannhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adam Berntsson; Tereze Pal; [2019]
  Nyckelord :Conscientiousness; Intrinsic motivation; Identified regulation; External regulation; Interventions; Leadership training program; SDT; FFM; MAWS; IPIP-300.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focused on the relationship between personality, motivation and the participant’s experiences of an educational intervention program. The aim with this study was to examine the correlations between conscientiousness, motivational types, how interventions are experienced and if there are differences between genders regarding these experiences. LÄS MER

 5. 5. Towards disease progression sub-typing via responsibility sampling for robust expectation-maximisation learning

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Mathias Edman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most diseases have different heterogeneous effects on patients. Broadly, one may conclude what manifested symptoms correspond to which diagnosis, but usually there is more than one disease progression pattern. LÄS MER