Sökning: "FGM"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet FGM.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenhet av kvinnlig könsstympning

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Nichola Lampa; Marlene Patterson; [2019]
  Nyckelord :FGM; könsstympning; skolsköterska; erfarenhet; tradition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning eller FGM (Female Genital Mutilatilation) på flickor innebär att hela eller delar av de yttre könsorganen skadas eller skärs bort. Det är en tradition som förekommer främst i Afrika och några länder i Mellanöstern och Asien. LÄS MER

 2. 2. To Teach or Not to Teach? : An analysis of depiction of trauma in Waris Dirie’s and Cathleen Miller’s ”Desert Flower” and trauma narratives as sensitive issues in the EFL classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Moa Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Trauma; FGM; circumcision; literature; Desert Flower; autobiography; pedagogy; upper secondary school; EFL classroom;

  Sammanfattning : This essay examines Dirie’s and Miller’s Desert Flower and its depiction of Female Genital Mutilation (FGM) and the effect that this violation has had on the narrator. The analysis has been conducted through the critical lens of trauma studies with emphasis on how bearing witness of traumatic events can serve as healing and empowerment in the struggle to end FGM. LÄS MER

 3. 3. Celebriteter i kampen mot Female Genital Mutilation : Waris Dirie som offer och opinionsbildare

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karolina Boyoli; Marie Katrine Jessen; [2019]
  Nyckelord :Female Genital Mutilation; FGM; Kvinnlig könsstympning; KKS; Waris Dirie; Desert flower; Celebritet; Implicit publik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som påverkar många miljoner kvinnor i världen. Både kvinnors fysiska och psykiska hälsa drabbas kraftigt av ingreppet. Waris Dirie är en av de främsta motståndarna mot kvinnlig könsstympning. LÄS MER

 4. 4. Legislative impact on the fight against Female Genital Mutilation/Cutting in The Gambia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Stenberg; Carl Thorsson; [2019]
  Nyckelord :FGM; Female genital mutilation; Legislation; NGO; Collectivism; Cultural Relativism; Universalism; Gambia;

  Sammanfattning : Over 200 million women and girls alive today have been victims of Female Geni-tal Mutilation / Cutting, and another 3,6 million are at risk every year. This tradi-tional practice is widespread and has gained a lot of attention from Non-governmental organizations, scholars and medical professionals around the world, stating warnings about the harmful effects. LÄS MER

 5. 5. Könsstympade kvinnors upplevelser av mötet med vården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Melinda Norburg; Zetterquist Tove; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen av kvinnor och flickor med könsstympning i världen är uppskattningsvis 200 miljoner. Med kvinnlig könsstympning menas ingrepp där mer eller mindre delar av det kvinnliga könsorganet avlägsnas eller på annat sätt skadas utan medicinsk anledning. LÄS MER