Sökning: "FIFO"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet FIFO.

 1. 1. En analys över Bastuträskterminalens internlogistik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Victor Spjut; [2019]
  Nyckelord :inlåsningseffekt; lastningsarbete; produktivitetsmodell; modellering; Volvo L180E;

  Sammanfattning : Terminaler är viktiga lagernoder och buffertpunkter för att säkerhetsställa material till industrier. Ett lager bör utformas så att materialet är lättåtkomligt och har hög fyllnadsgrad. LÄS MER

 2. 2. The optimization of Database queries by using a dynamic caching policy on the application side of a system

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Martin Granbohm; Marcus Nordin; [2019]
  Nyckelord :cache; database; policy;

  Sammanfattning : Det är viktigare än någonsin att optimera svarstiden för databasförfrågningar då internettrafiken ökar och storleken på data växer. IT-företag har också blivit mer medvetna om vikten av att snabbt leverera innehåll till slutanvändaren på grund av hur långsammare svarstider kan påverka kvalitetsuppfattningen på en produkt/ett system. LÄS MER

 3. 3. Automatiseringsförslag för implementering av materialhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gabrijela Milakovic; Marlen Karam; [2019]
  Nyckelord :Materialhanteringssystem; automatisering;

  Sammanfattning : På HKScans anläggning i Skara produceras olika köttprodukter. I dagsläget upplevs brister i logistiken kring hantering av pallar som lagerhålls och transporteras vidare för produktion. Målet med projektet var att hitta ett lämpligt materialhanteringssystem som uppfyller FIFO i syfte till ökad lagerhållningskapacitet. LÄS MER

 4. 4. Miljösystemanalys av amerikansk vapenfluga (Hermetia illucens) som fiskfoder : En studie av ett insektsbaserat fiskfoder i ett akvaponiskt system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hanna Hammarsten; [2019]
  Nyckelord :Fish feed; black soldier fly; fly larvae; fish farm; aquaculture; aquaponics; Fiskfoder; amerikansk vapenfluga; fluglarv; fiskodling; vattenbruk; akvaponi;

  Sammanfattning : Förenta nationerna förutser en global befolkningsökning med 2 miljarder människor till 2050, vilket motsvara en total befolkningsmängd på nära 10 miljarder människor. Dessutom förväntas ökningen ske oproportionerligt över jorden och koncentreras i delar av världen där livsmedelssäkerheten är låg och produktionen otillräcklig. LÄS MER

 5. 5. PEER TO PEER SYSTEM FOR COLLABORATIVE WORK Using version control and fixed merge pattern to ensure eventual consistency

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jim Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Th‘is paper addresses the possibility of using version control and fi€xed merge pa‹ttern to ensure eventual consistency for collaborative work tools. Where the version control is upheld by a vector clock and used to detect conflƒicts. LÄS MER