Sökning: "FIFO"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet FIFO.

 1. 1. The optimization of Database queries by using a dynamic caching policy on the application side of a system.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Martin Granbohm; Marcus Nordin; [2019]
  Nyckelord :cache; database; policy;

  Sammanfattning : Det är viktigare än någonsin att optimera svarstiden för databasförfrågningar då internettrafiken ökar och storleken på data växer. IT-företag har också blivit mer medvetna om vikten av att snabbt leverera innehåll till slutanvändaren på grund av hur långsammare svarstider kan påverka kvalitetsuppfattningen på en produkt/ett system. LÄS MER

 2. 2. Automatiseringsförslag för implementering av materialhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gabrijela Milakovic; Marlen Karam; [2019]
  Nyckelord :Materialhanteringssystem; automatisering;

  Sammanfattning : På HKScans anläggning i Skara produceras olika köttprodukter. I dagsläget upplevs brister i logistiken kring hantering av pallar som lagerhålls och transporteras vidare för produktion. Målet med projektet var att hitta ett lämpligt materialhanteringssystem som uppfyller FIFO i syfte till ökad lagerhållningskapacitet. LÄS MER

 3. 3. Miljösystemanalys av amerikansk vapenfluga (Hermetia illucens) som fiskfoder : En studie av ett insektsbaserat fiskfoder i ett akvaponiskt system

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Hanna Hammarsten; [2019]
  Nyckelord :Fish feed; black soldier fly; fly larvae; fish farm; aquaculture; aquaponics; Fiskfoder; amerikansk vapenfluga; fluglarv; fiskodling; vattenbruk; akvaponi;

  Sammanfattning : Förenta nationerna förutser en global befolkningsökning med 2 miljarder människor till 2050, vilket motsvara en total befolkningsmängd på nära 10 miljarder människor. Dessutom förväntas ökningen ske oproportionerligt över jorden och koncentreras i delar av världen där livsmedelssäkerheten är låg och produktionen otillräcklig. LÄS MER

 4. 4. Identifying factors that cause inventory build-ups and how to solve it

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anders Eriksson; Anes Music; [2019]
  Nyckelord :Lean; KANBAN; Internal logistics; FIFO; Inventory build-ups; standardized work;

  Sammanfattning : Companies have put much focus on production systems to generate and maintain competitiveness which has contributed in less focus to logistics. The material flow is the process after the main processes and has therefore been regarded as “unimportant”. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för Just-In-Time i en kundorderstryd produktion.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Nermin Hajiric; [2018]
  Nyckelord :Just-In-Time; Lean produktion; ställtid; kvalitet; effektivitet; lager och kostnad.;

  Sammanfattning : Just-In-Time är ett måltillstånd som dagens tillverkningsindustrier strävar efter, vilket innebär att öka produktivtetet genom att minska ledtiden, öka kvaliteten och bli mer resurseffektiva. Tillverkningsindustrier är ineffektiva vad gäller att producera efter tillståndet Just-In-Time. LÄS MER