Sökning: "FINSAM"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet FINSAM.

 1. 1. Samordningsförbund: Hybridstyrning mellan självständighet och hierarkins skugga. En jämförande fallstudie om förbundschefer och styrelserepresentanters uppfattning om styrningen av Finsamförbund

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Agnes Leffler Rosendahl; [2021-09-27]
  Nyckelord :FINSAM; Governance; Hierarkisk styrning; Hybrid; Hybridorganisation; Samordningsförbund; Samverkansstyrning; Självstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie har varit att på övergripande nivå studera de strategiska förutsättningar och möjligheter som uppstår i styrningen av två samordningsförbund. Samt teoretiskt utveckla hur denna styrning kan förklaras och förstås i relation till samordningsförbundets hybridorganisatoriska konstruktion. LÄS MER

 2. 2. Helt plötsligt är det vårt ansvar. Samverkansakörers uppfattningar om samverkan kring personer med intellektuella funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Aleksandra Stromidlo; Ana Merimetso; [2020]
  Nyckelord :samverkan; intellektuella funktionsnedsättningar; psykisk ohälsa; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur olika professionella aktörer uppfattarsamverkan kring personer med intellektuella funktionsnedsättningar som harpsykisk ohälsa. För att undersöka detta har en kvalitativ studie gjorts. LÄS MER

 3. 3. Samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering vad händer med projekt som har avslutats?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Birgitta Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Collaboration; Copperation; Vocational rehhabilitation; Coachning; Implementation; Coordination Federal FINSAM; Cooperative; Reference; Network; Kasam; Communications; Samverkan; Samarbete; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Coachning; Implementering; Samordningsförbund FINSAM; Samverkansprojekt; Referensgrupp; Nätverk; KASAM; Kommunikation;

  Sammanfattning : Inledning: Under min praktik 2011 kom jag i kontakt med ett samordningsförbund FINSAM, som arbetar med rehabiliteringsfrågor. Det var också här som jag kom i kontakt med de olika samverkansprojekt som bedrivs inom regionen både inom Samordningsförbundet FINSAM samt ESF projekten. LÄS MER

 4. 4. Inte en fluga, men dock en dagslända : en studie av strategier och metoder för samverkan mellan myndigheter och hur de kan utvecklas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Helene Axelsson; [2012]
  Nyckelord :praktikbaserad gemenskap; lärande; Finsam; samverkan; samverkansprojekt; projektorganisering; förankring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organiseringen av välfärdstjänster i specialiserade och byråkratiska myndigheter är ett arv från den svenska modellen som byggdes upp i Sverige efter andra världskriget. I takt med att samhället har förändrats anses denna organisering inte ha den helhetssyn som krävs för att lösa komplexa samhällsproblem. LÄS MER