Sökning: "FIR"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet FIR.

 1. 1. Tillväxt på gran och tall efter dikesrensning i Jönköpings län

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Ingvor Laila Johansson; [2019]
  Nyckelord :Dike cleaning; dike; cleaning; growth; fir; numbers; growth; response.; Dikesrensning; dike; rensning; tillväxt; gran; tall; tillväxt; respons.;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört som ett examensarbete åt Skogsstyrelsen som en uppföljning på samråd för dikesrensning utförda på distrikt Jönköping från hösten 2004 till 2009. Följande saker har studerats: Hur uppfattades samrådet? Hur utfördes rensningen? Är markägaren nöjd med resultatet? Har skogen svarat på rensningen genom ökad tillväxt och i så fall hur snart och hur mycket? Har markfloran förändrats? Syns några andra positiva eller negativa effekter efter rensningen?Arbetet har utförts i två steg dels i form av en markägarintervju på 7 olika fastigheter och sedan som fältinventering med datainsamling. LÄS MER

 2. 2. Independent Project Thesis in Electrical Engineering : Design and implementation of digital filters

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linus Ryttermalm; Gustav Vallinder; [2019]
  Nyckelord :digital filters;

  Sammanfattning : This thesis describes and discusses design and implementation of digital filters inembedded systems. Digital filters provide great flexibility where an interchangeablefilter is needed and real valued components are limited. Common sampling problemssuch as aliasing and reconstruction are discussed and solved using analog filters. LÄS MER

 3. 3. All-Digital Aggregator for Multi-Standard Video Distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikationssystem

  Författare :Andreas Norén; [2018]
  Nyckelord :Flexible Aggregator; Multi-Standard; Oversampled Complex Modulated Filter Banks; Inner Channelizers; Computational Complexity; Symmetric Linear-Phase FIR Filters;

  Sammanfattning : In video transmission there is a need to compose a wide-band signal from a numberof narrow-band sub-signals. A flexible solution offers the possibility to place any narrow-band sub-signal anywhere in the wide-band signal, making better use of the frequency space of the wide-band signal. LÄS MER

 4. 4. Implementation of High-Speed 512-Tap FIR Filters for Chromatic Dispersion Compensation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik; Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Cheolyong Bae; Madhur Gokhale; [2018]
  Nyckelord :DSP; VHDL; FIR; Digital communication; Optical networks; Chromatic dispersion;

  Sammanfattning : A digital filter is a system or a device that modifies a signal. This is an essential feature in digital communication. Using optical fibers in the communication has various advantages like higher bandwidth and distance capability over copper wires. LÄS MER

 5. 5. FIR Filter Features on FPGA

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Datorteknik

  Författare :Ahmed Akif; [2018]
  Nyckelord :DSP;

  Sammanfattning : Finite-length impulse response (FIR) filters are one of the most commonly used digital signal processing algorithms used nowadays where a FPGA is the device used to implement it. The continued development of the FPGA device through the insertion of dedicated blocks raised the need to study the advantages offered by different FPGA families. LÄS MER