Sökning: "FIST"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet FIST.

 1. 1. Koldioxidabsorption av Gröna Väggar : En utredning av växter på fasader

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Michael Yacob; Hugo Kälström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The pressure on current urban ecosystems is an ongoing problem as greenhouse gaseshave a negative impact on the climate but also on people around the world. As manycities are densely populated, it becomes difficult to introduce more greenery into citieswithout taking up a lot of space, for example by building parks. LÄS MER

 2. 2. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Nadia Andersson; [2023]
  Nyckelord :Civilförsvar; lagring; livsmedelsstrategi; offentlig sektor; rotfrukter; SWOT-analys; totalförsvar;

  Sammanfattning : Krig, pandemi, naturkatastrofer och flyktingkriser har skett mer frekvent de senaste åren. Med bakgrund av detta finns det ett ökat intresse för att skapa större förståelse för hur Sveriges krisberedskap ser ut idag och främst inom livsmedelsförsörjningen. LÄS MER

 3. 3. Investigating the Effectiveness of Stealthy Hijacks against Public Route Collectors : Is AS-Path Prepending Enough to Hide from Public Route Collectors?

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kunyu Wang; [2023]
  Nyckelord :BGP; BGP Hijack; Stealthy IP prefix hijacking; AS-Path Prepending; BGP monitoring; BGP; BGP Hijack; Stealthy IP prefix hijacking; AS-Path Prepending; BGP-övervakning;

  Sammanfattning : BGP hijacking is a threat to network organizations because traditional BGP protocols were not designed with security in mind. Currently, research to combat hijacking is being done by detecting hijacking in real time from Public Route Collectors. LÄS MER

 4. 4. Planes of satellite galaxies

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi - Genomgår omorganisation

  Författare :Jessica Laura Erika Kocher; [2022]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Planes of Satellites Problem is an open question within the field of galaxy formation. It is based on the observations that the Milky Way's satellites, as well as those around the Andromeda (M31) galaxy, align in planes. LÄS MER

 5. 5. FPGA Implementation of Feature Matching in ORB-SLAM2

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hannah Lindström; [2022]
  Nyckelord :Autonomous navigation; SLAM; Feature matching; FPGA; ORB; Heterogeneous binary tree; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) is an important component in solving the problem of autonomous navigation — allowing machines such as selfdriving cars and mobile robots to find their way in the world without human instruction. Though there is a steadily growing body of literature in the field of SLAM, far fewer works currently address using hardware acceleration to speed up this computationally heavy task. LÄS MER