Sökning: "FLASK"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet FLASK.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. Responstid hos ett REST api skrivet i Python eller PHP : En jämförelse av responstid på ett REST api med flygdata av PHP och Python

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Ternevid; [2021]
  Nyckelord :REST api; PHP; Python; responstid; Flask; Django;

  Sammanfattning : REST står för “Representational State Transfer” och är en arkitekturstil som har blivit ett populärt val för implementation av serviceorienterade arkitekturer (Haupt, Leymann & Vukojevic-Haupt, 2018). REST är en koordinerad uppsättning av arkitektoniska restriktioner som syftar på att minimera latens och nätverkskommunikation, samtidigt som oberoendet och skalbarheten av komponentimplementering maximeras (Fielding & Taylor, 2002). LÄS MER

 3. 3. An evaluation of materials and processes suitable for manufacturing micro HASEL-actuators

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Mikrosystemteknik

  Författare :Anna Lindgren; [2021]
  Nyckelord :HASEL-actuator; paraffin blend;

  Sammanfattning : HASEL-actuators use dielectric liquids and compliant shells as their media. This type of actuatorwould suit the actuators used as fins for soft milli robots (SOMIRO). These robots are going tobe used in aquaponic crops for studying its impact on the environment to help the farmersimprove their crops. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Wet Spinning of Fungal and Shellfish Chitosan for Medical Applications

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ghasem Mohammadkhani; [2021]
  Nyckelord :Chitosan fiber; Fungal fiber; Wet spinning; Hydrogel; Suture applications;

  Sammanfattning : The aim of this project was to address the food waste problem, particularly bread waste, to some extent by producing monofilaments obtained from wet spinning of fungal hydrogel through the cultivation of Rhizopus delemar on bread waste. The project had two phases. LÄS MER

 5. 5. Tävlingssystem för Teknikåttan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Henriksson; Sebastian Karlsson; Victor Löfgren; Björn Modée; Josef Olsson; Max Rüdiger; Carl Schönfelder; Emil Wahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Kandidatarbete; datateknik; datavetenskap; programvaruteknik; teknikåttan; tävlingssystem;

  Sammanfattning : Denna rapport gjordes som en del av kursen TDDD96 och beskriver det arbete som gjorts åt Teknikåttan under våren 2021. Projektets mål var att skapa ett väldokumenterat tävlingssystem som skulle vara lätt för andra att utöka vilket gruppen också lyckades med. LÄS MER