Sökning: "FLK"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet FLK.

 1. 1. Separationsteknik i fluglarvskompostering : teknikutvärdering och prototypframtagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Hugo Keyser; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; FLK; CAD; separationsteknik; siktning; TDB; SCAMPER;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver produktutveckling av en separeringsmaskin i ett inledande skede. Institutionen för Energi och Teknik vid SLU bedriver forskning inom fluglarvskompostering och behöver en utrustning för att separera larverna från behandlingsrester. LÄS MER

 2. 2. Prion infection of ovine cell culture with a natural Swedish scrapie isolate from 1986

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Viktor Ahlberg; [2010]
  Nyckelord :scrapie; sheep; prion; cell culture; western blot; proteinase K; bovine leukemia virus;

  Sammanfattning : Scrapie is an infectious neurologic disease in sheep caused by prions, corresponding to transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) in other species. The prion is presumably constituted of PrPSc, the misfolded form of the normal endogenous prion protein, PrPC, which is found in practically all cells in the body. LÄS MER

 3. 3. Teknikkonsult i förändring - positionering på ny marknad

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Cecilia Persson; [2006]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background AB Ångpanneföreningen (ÅF) is one of the largest and oldest technical consulting firms in Sweden. The company was founded in 1895 and has witnessed four big technical advances: steam power, electricity, nuclear power and computerization. LÄS MER