Sökning: "FMEA"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet FMEA.

 1. 1. Problem prevention using the DCOV approach : A case study on a camera monitoring system at Volvo Cars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carl Larsson; Martin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :DCOV; Camera Monitoring System; Customer Satisfaction; Robust Design;

  Sammanfattning : The Swedish car manufacturer, Volvo Cars, are a pioneer in the automotive industry regarding vehicle safety. Ever since they invented the three-point seat belt, the safety aspect has been their main priority. Today, a car is equipped with new technology and is highly dependent on software solutions. LÄS MER

 2. 2. Riskanalys av självkörande fordon i hamnområden : En kvalitativ studie för interna transporter av containrar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Jenniefer Bylin; [2019]
  Nyckelord :THERP; FTA; FMEA; Automated vehicles; THERP; FTA; FMEA; Automatiserade fordon;

  Sammanfattning : Today, companies face constant challenges, as the business must constantly be developed in order to compete. As new ports are being built in already existing ones, other opportunities are often made available to develop further and reduce costs and risks. Replacing some labour against automation is one of them. LÄS MER

 3. 3. Managing Business Processes when stakes are high : Analyzing risks in the Homologation process at Scania Korea Group

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Patrik Brandt; Jacob Engert; [2019]
  Nyckelord :Homologation; Business process; Automotive; Fmea; Risk analysis; Process mapping; Process improvement; Certification;

  Sammanfattning : Background: South Korea is one of the countries currently enforcing more strict emission standards for heavy-duty vehicles, as a result of the global push to restrict pollution. In addition, there has been recent scandals involving several well-established automotive companies manipulating emissions tests and not fulfilling regulations. LÄS MER

 4. 4. Automationsförslag för inlastning av monterade kamaxlar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Jonas Sandgren; Frida Engkvist; [2019]
  Nyckelord :automation; ingenjör; produktionsteknik; robotcell; AGT; LCC; frekvensstudie;

  Sammanfattning : På Volvo Group Truck Operations anläggning i Skövde finns en avdelning där de tillverkar kamaxlar. I dagsläget upplevs hanteringen och logistiken kring de monterade kamaxlarna som ineffektiv och företaget anser att området behöver förbättras. LÄS MER

 5. 5. Systematisk bearbetning, kommunikation och visualisering av mätutfall vid koordinatmätning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Freddie Wettrén; [2019]
  Nyckelord :Statistical process control; process control; quality management; visual management; performance measurement; process walk; control chart; Statistisk processtyrning; processkontroll; kvalitetsledning; kvalitetsledningssystem; visual management; performance measurement; process walk; styrdiagram;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop a method of systematic visualization for coordinate measurements at Saab Aerostructures. The thesis begins with mapping the coordinate measuring process. LÄS MER