Sökning: "FMEA"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet FMEA.

 1. 1. Tillämpning av RCM : Tillämpning av RCM i syfte att öka tillgängligheten för en produktionsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Anton Nordström; [2022]
  Nyckelord :Availability; RCM; FMEA; Maintenance; Tillgänglighet; RCM; FMEA; Underhåll;

  Sammanfattning : Företaget LKAB producerar järnmalmspellets i förädlingsverk i Svappavaara. Dessa förädlingsverk har haft en oväntat låg tillgänglighet under 2021. Denna låga tillgänglighet har lett till en oförmåga att producera enligt uppsatt budget. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering och säkerhetsoptimering av produktion och robotcell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Karolin Pasciak; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jackon AB i Skövde tillverkar cellplast och är en av Europas ledande producenter av isolering. Tillverkningsprocessen påminner om bakning. Råmaterial hanteras, expanderas och formas för att sedan skäras upp med hjälp av glödtråd och paketeras. Innan paketering utföras kvalitetskontroller genom provtagning av färdiga skivor. LÄS MER

 4. 4. Effektivare informationsflöden med Lean information management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emma Larsson; [2022]
  Nyckelord :Lean information management; VSM; FMEA; process improvement.; Lean information management; Värdeflödesanalys; VSM; Feleffektsanalys; FMEA; Processförbättring.;

  Sammanfattning : Information management is important for organizations since it constitutes the foundation for leading and organizing companies. Sharing information has for a long time been considered as a critical activity in supply chains. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av ny station för pressning och delmontering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Pauline Hagebrand; Carl Stern; [2022]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; ergonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts hos Parker Hannifin i Trollhättan under tio veckor mellan januari och mars 2022. Parker har identifierat möjligheten att reducera antalet arbetsmoment och öka graden av standardisering samt underlätta arbetsbelastningen i monteringen som tillverkar variabla hydraulmotorer. LÄS MER