Sökning: "FMIS"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet FMIS.

 1. 1. Fossil åkermarks synlighet i LIDAR : fossil åkermarks visuella potential iförhållande till vanliga typer av marktäcket

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Emmy Gustafsson; Caroline Olsson; [2020]
  Nyckelord :LIDAR; Fossil fields; Remote analysis; Visualization; Ground cover; LIDAR; fossil åker; fjärranalys; visualisering; marktäcke;

  Sammanfattning : Uppmärksamheten och intresset för LIDAR data har blivit stort under 2000-talet. Som en väletablerad fjärranalysmetod uppvisar den resultat att studera och den kritisk frågan är ”Hur bra är egentligen resultatet att studera?”. I flera tidigare publiceringar infinner sig ofta en okritisk och positiv inställning till tekniken. LÄS MER

 2. 2. Med historien i handen - att använda historisk karta vid planering av skogliga åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Sara Norgren; [2019]
  Nyckelord :Skoglig planering; Kulturmiljövård; Planeringsverktyg;

  Sammanfattning : A great majority of the forests of Sweden have, throughout history, been used by humans in different ways. This has left traces, in the shape of historical remains. These are protected by Swedish law, but they are still often harmed in Swedish forestry. LÄS MER

 3. 3. Hantering av forn- och kulturlämningar inom SCA Norrbottens skogsförvaltning : informationshantering från planering till markberedning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Fredrik Ögren; [2019]
  Nyckelord :fornlämningar; kulturlämningar; skogsbruk; informationsflöde; planering; skador; kulturstubbe; skogshistoria; ancient remains; cultural remains; forestry; information flow; planning; damages; cultural-marking stump; forest history;

  Sammanfattning : Norra Sveriges skogar är rika på spår av människors levande och brukande som efterlämnat forn- och kulturlämningar som kan dateras ända tillbaka till forntiden då inlandsisen släppte sitt grepp om norra Skandinavien. Alla dessa forn- och kulturlämningar är skyddade mot all negativ åverkan och skador genom kulturmiljölagen och skogsvårdslagen. LÄS MER

 4. 4. Skånska grav- och boplatsområden i Uppåkras skugga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Linn Ekström; [2019]
  Nyckelord :Centrality; central place; Iron Age; Digital Archaeological Process; FMIS; Fornsök; quantitative; Bunkeflo; Degeberga; Färlöv; Skegrie; Stora Köpinge; Trelleborg; Uppåkra; Centralitet; centralplats; järnålder; DAP; FMIS; Fornsök; kvantitativ; Bunkeflo; Degeberga; Färlöv; Skegrie; Stora Köpinge; Trelleborg; Uppåkra;

  Sammanfattning : In relation to last year’s introduction of Digital Archaeological Process this study is supposed to investigate the opportunities of using quantitative methods on the archaeological material. The subject of the investigation is to problematize and process the concept of ”central places”. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklarens informationsgivning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lisa Olsson; [2018]
  Nyckelord :Co-operative apartment; condominium; realtors information; Bostadsrätt; äganderätt; fastighetsmäklarens informationsgivning;

  Sammanfattning : En mäklares uppdrag kan vara alltifrån att förmedla en skogsfastighet till enbostadsrätt. I den här rapporten har arbetet begränsats till tre boendeformer,vilket är en villafastighet, bostadsrätt och den relativt nyuppkomna 3Dfastighetenägarlägenhet. LÄS MER