Sökning: "FML 16§"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden FML 16§.

 1. 1. Fastighetsmäklarens påverkan på ansvarsfördelningen för faktiska fel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ante Nilsson; Andreas Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :16 § FML; 4:19 JB; mäklarens påverkan; real estate broker;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur mäklaren påverkar på ansvarsfördelningen för faktiska fel i fastighet mellan en köpare och säljare. Vilka fel som köparen kommer att ansvara för enligt 4:19 JB utgår från vad denne hade kunnat finna vid en normal undersökningsplikt. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens informationsgivning

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lisa Olsson; [2018]
  Nyckelord :Co-operative apartment; condominium; realtors information; Bostadsrätt; äganderätt; fastighetsmäklarens informationsgivning;

  Sammanfattning : En mäklares uppdrag kan vara alltifrån att förmedla en skogsfastighet till enbostadsrätt. I den här rapporten har arbetet begränsats till tre boendeformer,vilket är en villafastighet, bostadsrätt och den relativt nyuppkomna 3Dfastighetenägarlägenhet. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarens skyldighet att ge råd och upplysningar : En studie i tillämpningen av 16 § i Fastighetsmäklarlagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Edelbrock; [2018]
  Nyckelord :Handelsrätt; Fastighetsmäklarlagen; FML; Upplysningsskyldighet; Fastighetsmäklare; Mäklare;

  Sammanfattning : En bostadsrätt omfattar ett medlemskap i en ekonomisk förening och ger nyttjanderätt till en lägenhet. Detta innebär att bostadsrätten inte är något materiellt utan just en andel i föreningen, vilken bland annat innefattar upplåtelse av en lägenhet att nyttja mot ersättning, i det hus som ägs av föreningen, men också del i föreningens tillgångar och skulder. LÄS MER

 4. 4. Mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet: En rättshistorisk studie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Charlie Karlsson; Nikolai Jensen; [2015]
  Nyckelord :Mäklare; Upplysningsskyldighet; Upplysningsplikt; Rådgivningsskyldighet; Rådgivningsplikt; Rättshistoia; Rättshistorisk; Fastighetsförmedlare; Fastighetsmäklare; kunskapskrav; utbildningskrav; mäklarutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa den utveckling som skett gällande fastighetsmäklares upplysnings- och rådgivningsskyldighet. Studien ska också visa vad som drivit fram denna utveckling liksom huruvida utvecklingen av mäklarens rådgivnings- och upplysningsskyldighet har några samband med utvecklingen av de kunskapskrav som samhället ställt på mäklaren. LÄS MER

 5. 5. Köparens undersökningsplikt och säljarens- respektive mäklarens upplysningsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Albin Svahn; Anna Eckerstig; [2015]
  Nyckelord :The principle of loyalty; Defects in the eyes of the law; Actual defects; The brokers duty to inform; The sellers duty to inform; JB 4:19; AvtL 33 §; FML 16 §. The buyers duty to examine; Omsorgsplikt; God fastighetsmäklarsed; Köparens undersökningsplikt; Säljarens upplysningsplikt; Mäklarens upplysningsplikt; Faktiska fel; Köprättsliga fel; Lojalitetsprincip; Lojalitetsplikt; The duty of loyalty; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Properties represents great economic value and a property acquisition can be the biggest transaction one will do in a lifetime. Transparence regarding the defect-rules are therefore of great importance. According to the Swedish Land Code the buyer has a duty to examine. LÄS MER