Sökning: "FMV"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet FMV.

 1. 1. Integration av nya infästningen till Rekyldämpare 18 med Pelarlavett 90

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Douglas Strand; Jonathan Holst Lindén; [2020]
  Nyckelord :Rekyldämpare 18; Pelarlavett 90; HMS Carlskrona; Koncept; Exchange plate; FMV; FM; KSP 88; Rekyldämpare 18; Pelarlavett 90; HMS Carlskrona; Koncept; Utbytesplatta; FMV; FM; KSP 88;

  Sammanfattning : Projektet grundar sig i olyckan på fartyget HMS Carlskrona där en olycka inträffade när fästet till vapnet fallerade och vapnet föll av pelarlavetten. Nu har det framtagits en ny rekyldämpare (Rekyldämpare 18) vilket även har en infästning som är utformad efter just det nya fästet. LÄS MER

 2. 2. Från textil soldatutrustning till garn : En studie av möjligheter till mekanisk återvinning och garnspinning av klädesplagg från FMV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Monica Ha; Johanna Bångsbo; [2020]
  Nyckelord :mechanical recycling; recycled fibers; yarn spinning; open-end spinning; shredding; rotor spinning; friction spinning; short fibers; Mekanisk återvinning; återvunna fibrer; garnspinning; open-end spinning; rivning; rotorspinning; friktionsspinning; korta fibrer;

  Sammanfattning : Varje år kasserar Försvarets materielverk (FMV) en stor mängd av soldatutrustning av textil. Den textila soldatutrustningen kasseras med anledning att den inte längre går att laga eller har förlorat sin funktion och skickas därmed till förbränning. LÄS MER

 3. 3. Högre besluts påverkan på militära systems tillgänglighet : exemplet Helikopter 14

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Helikopter 14; NH90; beslut; FMV; NHI; Försvarsmakten; INUS-villkor;

  Sammanfattning : Helikopter 14 är ett helikoptersystem inom Försvarsmakten som har drabbats av stora leveransförseningar, samt en låg operativ tillgänglighet. Varför situationen har uppstått är komplext med många inblandade parter och händelser som i varierande grad har bidragit. LÄS MER

 4. 4. Case Study: Digitization of a User Interface : Investigating the use of a touch screen in Helicopter 14

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hanna Abrahamsson; Linn Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A user interface should be intuitive to allow efficient and safe execution of tasks. Helicopter 14 (HKP 14) has operator consoles with an analog user interface, called Programmable Keys (PK), to control a Mission Management System (MMS). The idea of replacing the PK with touch technology has arisen. LÄS MER

 5. 5. Från snack till verkstad : Om markverkstädernas dualistiska logik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Marcus Bergman; Håkan Broström; [2020]
  Nyckelord :Efficiency; flowefficiency; FMV; Peace time rationality; FSV; Swedish Armed Forces; revenue funding; war organize; Swedish Armed Forces Vehicle Workshops; cost efficiency; typology; Effektivitet; flödeseffektivitet; FMV; fredsrationalitet; FSV; Försvarsmakten; intäktsfinansiering; krigsorganisering; markverkstäder; resurseffektivitet; typologi;

  Sammanfattning : Abstract In the year 2019 the vehicle workshops services returned to the Swedish Armed Forces. For six years they had been an integrated part of the Swedish Defence Materiel Administration and the business was set up in a corporate fashion. LÄS MER