Sökning: "FN BRISTER"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden FN BRISTER.

 1. 1. Water availability challenges in Mozambique – implications to the Nexus

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Ylva Nordström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker möjliga framtider för vattentillgångarna och vattenkonsumptionen i området kring Pungwefloden i Mozambique med hänsyn till den naturliga miljön och vattenanvändningen. De vanligaste landklasserna i området är olika typer av skog. LÄS MER

 2. 2. Goda levnadsvillkor enligt LSS : Individers möjligheter och social rättvisa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mikaela Viklund; [2019]
  Nyckelord :LSS; goda levnadsvillkor; funktionshinder; Capabilitiy Approach; CRPD; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. LSS har till syfte att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället, med målet att individer med funktionshinder får möjligheten att leva som andra. LÄS MER

 3. 3. Mänskliga rättigheter i gymnasiet : vad är det?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tobias Larsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras fyra skolböcker som är avsedda för gymnasieskolans sam- hällskapliga utbildningar. Rebecca Adamis artikel, Re-Thinking Relations in Human Rights Education har fungerat som teori men också som verktyg eller nyckel i analysarbetet. LÄS MER

 4. 4. Ett nytänkande entrepenörskap : En studie kring möjligheterna för innovativa företagsidéer att skapa en matproduktion med mindre miljöbelastning.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för hälsa och miljö

  Författare :Olof Guldbrandsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer jag att utforska matproduktionens roll i arbetet mot hållbarhet utifrån FN’s Agenda 2030. Om en del i arbetet mot förändring kan vara att se på de entrepenörer i dagens samhälle vars affärsidéer uppfyller alla de krav vi kan tänkas ställa på en hållbar matproduktion. LÄS MER

 5. 5. Kan vi möjliggöra jämställdhetsintegreringen? : En kvalitativ fallstudie om förutsättningar för att implementera jämställdhetsintegrering i två kommunala förvaltningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karin Ek Thorbjörnsson; [2018]
  Nyckelord :jämställdhetsintegrering lokal nivå offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Jämställdhetsintegrering som policystrategi antogs i Beijing 1995 i samband med FN’s fjärde världskonferens om kvinnor. Över 20 år senare är forskare ännu inte eniga om hur man på bästa sätt implementerar jämställdhetsintegreringen, och forskning som berör den lokala nivån är begränsad. LÄS MER