Sökning: "FOG"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet FOG.

 1. 1. Clustering and Classification of Time Series in Real-Time Strategy Games - A machine learning approach for mapping StarCraft II games to clusters of game state time series while limited by fog of war

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Olof Enström; Fredrik Hagström; John Segerstedt; Fredrik Viberg; Arvid Wartenberg; David Weber Fors; [2020-10-29]
  Nyckelord :Classification problem; Cluster analysis; Hierarchical clustering; Machine learning; Neural network; Random forest; Real-time strategy; StarCraft II; Time series;

  Sammanfattning : Real-time strategy (RTS) games feature vast action spaces and incomplete information,thus requiring lengthy training times for AI-agents to master them at the level of ahuman expert. Based on the inherent complexity and the strategical interplay betweenthe players of an RTS game, it is hypothesized that data sets of played games exhibitclustering properties as a result of the actions made by the players. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 3. 3. FOLAR: A FOggy-LAser Rendering Method for Interaction in Virtual Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tianli Zhang; [2020]
  Nyckelord :Computer Graphics; Volumetric Rendering; Virtual Reality; Particle System; Participating Media; Illumination; Real-time Rendering;

  Sammanfattning : Current commercial Virtual Reality (VR) headsets give viewers immersion in virtual space with stereoscopic graphics and positional tracking. Developers can create VR applications in a working pipeline similar to creating 3D games using game engines. LÄS MER

 4. 4. Volume Rendering Simulation in Real-Time

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Enrique Perez Soler; [2020]
  Nyckelord :Volume Rendering; Real-time Simulation; Computer Graphics ; Shader ; Volymåtergivning; realtidssimulering; datorgrafik;

  Sammanfattning : Computer graphics is a branch of Computer Science that specializes in the virtual representation of real-life objects in a computer screen. While the past advancements in this field were commonly related to entertaining media industries such as video games and movies, these have found a use in others. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av skärsläckare och dimspik för bekämpning av torvbränder : Penetrerings- och spridningsförmåga i 1 meter djupt torvlager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Spjut; [2020]
  Nyckelord :cutting extinguishers; fog nails; peat; peat fires; smoldering fires; wild fires; penetration depth; Skärsläckare; dimspik; torv; torvbrand; glödbrand; penetreringsförmåga; vattenspridning; räddningstjänst; skogsbrand;

  Sammanfattning : Skogsbränder utgör ett stort problem både lokalt, regionalt och globalt. De förstör stora värden, frigör stora mängder kol ut i atmosfären och är mycket resurskrävande att bekämpa. Under markytan kan glödbränder fortsätta långt efter att flambranden ovan mark är släckt. LÄS MER