Sökning: "FOMO"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet FOMO.

 1. 1. UNG KVINNA OCH UPPKOPPLAD. En kvalitativ studie om fyra unga kvinnors upplevelse av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Pettersson; Rebecca Glamheden; [2019-03-13]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; sociala medier; FOMO; kognitiv dissonans; coping;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för unga kvinnor som diagnostiserats medutmattningssyndrom och deras upplevda vanor av sociala medier. Vidare undersöka på vilketsätt de psykosociala funktionerna motivationshöjande, social interaktion och fear of missingout (FOMO) uttrycker sig för de unga kvinnorna idag genom deras användning av socialamedier. LÄS MER

 2. 2. Är batteriet fullt laddad? : En kvalitativ studie om relationen mellan utmattningssyndrom och användningen av Facebook och Instagram.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Naiima Farah; [2019]
  Nyckelord :FoMO; utmattningssyndrom; psykiskt ohälsa; SNS; sociala medier; Instagram; Facebook;

  Sammanfattning : Introduction: Digital development has caused major changes in how people communicate and interact with each other in the last decades, not least thanks to social media. Social media has become an important element explaining the development of new behaviors in humans by highlighting the active choice of living their lives online or offline. LÄS MER

 3. 3. "En chans att vara någon annan" : En kvalitativ studie i symbolisk interaktionism och hur unga män använder Instagram som en plats för att skapa och forma sin självbild

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Hanna Stark Jansson; [2018]
  Nyckelord :Instagram; självbild; symbolisk interaktion; jämförelse;

  Sammanfattning : Instagram is one of the fastest growing social networks and has given the image a new meaning. With social media like Instagram, the user can decide how he wants to be perceived by others. By choosing what images he wants to publish, he creates and forms the content of Instagram, which in turn creates and forms how he will be perceived. LÄS MER

 4. 4. Överflöd av information i vardagen : En studie om hur användare av sociala medier påverkas av och hanterar informationsstress

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Yoel Escanilla; Linus Åsberg; [2018]
  Nyckelord :Information stress; social media; digitisation; SDT; FoMO; Informationsstress; sociala medier; digitalisering; Själbestämmande teori; FoMO;

  Sammanfattning : We live in an increasingly digitised world in which the use of social media has grown rapidly. By 2016, 94% of all in between the ages of 15-24 and 84% of all in between the ages of 25-44 used social media daily in Sweden (Nordicom, 2017). LÄS MER

 5. 5. Det är som att någon sätter fram en godisskål, då kan jag ju inte låta bli! Om privat internetanvändning och utförande av andra icke-arbetsrelaterade aktiviteter under arbetstid

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hillevi Hansson; Kirsi Mättö; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; SM-policy; Nomofobi; FOMO; arbetstid; fritid;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka såväl inställningen till privat internetanvändning och andra icke-arbetsrelaterade aktiviteter på arbetstid, som inställningen till arbete under fritiden. Undersökningen genomfördes på en kommunikationsbyrå i Malmö och materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER