Sökning: "FONS"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet FONS.

 1. 1. Elevers tidiga taluppfattning- vad behövs? : En litteraturstudie om elevers utevckling av taluppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Firm; Frida Ströberg; [2019]
  Nyckelord :Taluppfattning; FONS; de tio bastalen; taluppfattningsförmåga; tidig taluppfattning;

  Sammanfattning : För att elever skall tillgodose sig matematikundervisningen i skolan krävs en god taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har kunskap om tals relationer, betydelse, storlek och begreppen som relaterar till dem. LÄS MER

 2. 2. What affects your shopping? : The impacts of values on Swedish tomato consumption

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Johan Johannesson; Clara van den Bos; [2018]
  Nyckelord :Tomatoes; values; sustainable consumption; Hofstede; Trompenaars; consumers; Swedish; Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this quantitative study was to examine what values influence Swedish consumers when purchasing tomatoes. Previous research show that there are many factors and attributes that consumers choose from. LÄS MER

 3. 3. Kommunismens påverkan på Ryssland : En studie om kulturella skillnader mellan Sverige och Ryssland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Vanja Lukic; Johanna Persson; [2010]
  Nyckelord :kultur; Sverige; Ryssland; kulturella skillnader; Geert Hofstede; Fons Trompenaar;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med denna uppsats är att se till de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Ryssland. Utifrån Hofstedes fem dimensioner, kompletterat med Trompenaars studie, vill vi se om en förändring har skett i Rysslands kultur och hur etablerade företag på den ryska marknaden uppfattar Ryssland. LÄS MER

 4. 4. Swedes in Australia - and their thoughts about business communication and culture

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Johanna Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :Intercultural communication; Communication; Business communication; Culture differences; Culture; Culture diversity; Cross-culture communication; International Business; Geert Hofstede; Fons Trompenaars; William Gudykunst; Edward Hall;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study Swedes who live in Australia about their thoughts concerning differences between the cultures and their communication styles in the following four areas; Power Distance, Masculinity verses Femininity, Affective verses Neutral, and Time.I have chosen a qualitative approach for this study. LÄS MER

 5. 5. Knowledge Management Företagskulturens och teknologins betydelse för kunskapshantering

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Louise Bäcklund; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Möjligheten att få den enskilde individens kunskap att komma hela organisationen tillgodo har en stor betydelse för företagets konkurrenskraft. Det är många olika faktorer som spelar in för att kunskapshanteringen på ett företag skall ske på ett så effektivt sätt som möjligt. LÄS MER