Sökning: "FONTÄNHUSET"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet FONTÄNHUSET.

 1. 1. FONTÄNHUSETS BETYDELSE FÖR MEDLEMMARNAS ÅTERHÄMTNINGS PROCESS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Katja Jonsson; [2018]
  Nyckelord :recovery; fountain house; mental illness; psycho social rehabilitation; Maslow hierarchy of needs;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste decennierna har socialpolitiska beslut präglats av en viljeinriktning att individer med psykisk funktionsnedsättning ska leva i samhället med andra, i en gemenskap. Det visar sig dock att många står utanför samhällets gemenskap och saknar ofta sysselsättning. LÄS MER

 2. 2. VI ÄR NYCKELN TILL HUSET - En studie om handledarens roll inom Fontänhuset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Renata Filkoska; Kazemi Arezoo; [2014]
  Nyckelord :Handledarens roll inom Fontänhuset i Malmö;

  Sammanfattning : Denna studie fokuseras på handledarens roller inom Fontänhuset och grundar sig på handledarens perspektiv. Syftet med denna studie är att få en bred förståelse inom handledning på Fontänhuset och hur handledarnas roll ser ut i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 3. 3. PSYKISK OHÄLSA. EN KVALITATIV STUDIE OM VIKTIGA FAKTORER I ÅTERHÄMTNINGEN AV PSYKISK OHÄLSA UTIFRÅN PROFESSIONELLAS UPPFATTNING

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Annie Markezic; Sandra Wilbring; [2013]
  Nyckelord :Empowerment; Fontänhuset; Psykisk ohälsa; Återhämtning; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka professionellas uppfattning om vilka faktorer som är av vikt i återhämtningen från psykisk ohälsa. Vidare syftar studien till att belysa vilken betydelse Fontänhuset uppfattas ha i återhämtningsprocessen utifrån professionellas uppfattning. LÄS MER

 4. 4. Mening i vardagen – upplevelsen av aktivitet hos medlemmar på ett Fontänhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenny Elmrud; [2011]
  Nyckelord :arbetsterapi; Fontänhuset; psykiatriska sjukdomar; meningsfulla aktiviteter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Att utföra meningsfulla aktiviteter har visat vara viktigt för att uppnå god hälsa. Vad som gör en aktivitet meningsfull kan ses på många olika sätt och är individuellt. Fontänhuset är ett etablerat klubbhus för personer med psykiskt funktionshinder och studier har visat att detta klubbhus erbjuder meningsfulla aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. "Vi är verktyget själva" EN studie om hur handledare på ett fontånhus förhåller sig till sin handledarroll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kristin Mårtensson; [2010]
  Nyckelord :Fontänhuset; Handledare;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om handledare på ett fontänhus och hur de förhåller sig till sin handledarroll. Handledarnas arbete innebär självkännedom och eget skapande av yrkesrollen och jag vill med min uppsats belysa hur olika förhållningssätt handledarna har och hur de alla har olika arbetsmetoder. LÄS MER