Sökning: "FOSS"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet FOSS.

 1. 1. Comparison of Open Source License Scanning Tools

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Hailing Zhang; [2020]
  Nyckelord :Software licenses; FOSS scanning tool; accuracy; efficiency;

  Sammanfattning : We aim to determine the features of four popular FOSS scanning tools, FOSSology,FOSSA, FOSSID(SCAS), and Black Duck, thereby providing references for users tochoose a proper tool for performing open-source license compliance in their projects.The sanity tests firstly verify the license detection function by using the above tools toscan the same project. LÄS MER

 2. 2. Automated quality-assessment for UML models in open source projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :BASSEM HUSSEIN; [2019-11-19]
  Nyckelord :UML; Quality metrics; Quality assessment; Automation; FOSS;

  Sammanfattning : Unified Modelling Language (UML) provides the facility for software engineers tospecify, construct, visualize, and document the artifacts of a software system and tofacilitate communication of ideas [1, 2]. It is shown in many studies [9, 14, 16] thatthe quality of UML models has an impact on the quality of software systems. LÄS MER

 3. 3. The Relationship of Co-Creation and Brand Equity in Social Media with a Focus on Premium vs Mass-Market Products

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Juni Amalie Foss; Helena Hollekamp; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Talaren i tiden : en klusteranalys av Jimmie Åkessons tal i Almedalen år 2014 och 2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Michelle Palm; [2019]
  Nyckelord :Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör de tal som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson framförde under Almedalsveckan år 2014 och 2018. Avsikten med uppsatsen är att studera hur och om Sverigedemokraternas argumentation har förändrats under en mandatperiod, då mycket i samhället har förändrats sedan det senaste valåret, exempelvis flyktingkrisen år 2015. LÄS MER

 5. 5. Två politiska tal och nationalism: En klusteranalys som utreder nationalismen i två olika politiska tal framförda av Jimmie Åkesson och Donald Trump

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Damijana Dacic; [2019]
  Nyckelord :Nationalism; Donald Trump; Jimmie Åkesson; politik; gemenskap; folkgrupper; anti-demokrati; diskriminering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka nationalismen och hur den förmedlas i två olika tal. Materialet som har undersökts är Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2018 och Donalds Trump`s acceptance speech at the RNC. Uppsatsen utreder skillnader och likheter mellan dessa två tal och på vilket sätt talarna förmedlar nationalism. LÄS MER