Sökning: "FRANZE`N"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade ordet FRANZE`N.

 1. 1. The Algorithm Made Me a Le$bean : Algoritmic "Folk Theory" Within the Lesbian Community on TikTok

  Master-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Fanny Reje Franzén; [2022]
  Nyckelord :algorithmic “folk theory”; Community building; Lesbian content creators; TikTok;

  Sammanfattning : Based on the news coverage published 2020 that exposed practices of censorship and shadowbanning of LGBTQ+ creators implemented with the help of the TikTok algorithm the aim of this thesis was established (Ryan et al., 2020). LÄS MER

 2. 2. Usability, User Experience and Aesthetics : - A Case Study at Toyota Material Handling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Ingrid Sintorn; Mathilda Knöös Franzén; [2022]
  Nyckelord :Usability; User experience; Web design; Graphic profile;

  Sammanfattning : Usability and User Experience are two important aspects in the design and develop-ment of software systems and websites. One part of this is the visual design, or aesthetics,of the system i.e. LÄS MER

 3. 3. Att leda med hjärna eller hjärta : En studie om chefers upplevelser och känslomässiga hantering av rollkonflikter i studentorganisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dennis Leach; Elisa Soler; [2022]
  Nyckelord :Konflikt; Roller; Känslor; Studentorganisationer; Chefer;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur privata relationer påverkar en chef i en studentorganisations hantering av mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen. Likaledes hur dessa chefer hanterar den inre konflikten mellan vänskaps- och chefsrollen. LÄS MER

 4. 4. LOGISTISK AUTOMATIONOCH HÅLLBARHET : En kvalitativ studie om hur företag beaktar hållbarhet före, under och efter implementeringen av logistiska automationslösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Friberg; Jacob Franzén; [2022]
  Nyckelord :Automation; hållbarhet; logistik;

  Sammanfattning : Logistiskbranschen präglas idag av stora förändringar där automatisering som följd av teknologins utveckling möjliggjorts och genomförs idag i allt större omfattning. Förändringen som delvis eller helt ersätter manuella processer med automatiska bidrar till effektivare, säkrare och mer ergonomiska logistikprocesser. LÄS MER

 5. 5. PITEPULS : Så kan Piteå bli en attraktiv stad för musikstuderande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anna Franzén; [2022]
  Nyckelord :Music students; Piteå municipality; Human-Centered design; Social sustainability; Attractive city; Event website; Musikstuderande; Piteå kommun; Human-Centered design; Social hållbarhet; Attraktiv stad; Evenemangshemsida;

  Sammanfattning : Studentantalet på Luleå Tekniska Universitet I Piteå har gått från hela 900 till 300 de senaste ca 12 åren. En trend som både Piteå kommun och LTU vill motarbeta, samtidigt som Piteå kommun vill öka antalet inflyttande till platsen. LÄS MER