Sökning: "FREDRIK BLOMQVIST"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden FREDRIK BLOMQVIST.

 1. 1. Kreditfonder för fastighetsfinansiering : Svenska fastighetsbolags uppfattning och användning av kreditfonder

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :August Vilhelmson; Fredrik Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :real estate; debt funds; private debt; finansiering; fastighet; alternativ finansiering;

  Sammanfattning : Efter det senaste decenniets våg av ökade regulatoriska krav på banker har kreditfonder vuxit fram som ett alternativ till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för fastighetsbolag. Fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige, med bara en kreditfond som har ett uttalat fokus på seniora säkerställda fastighetskrediter. LÄS MER

 2. 2. Konkurs på småspararnas bekostnad : Crowdfunding av fastighetsprojekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fredrik Blomqvist; August Vilhelmson; [2019]
  Nyckelord :Real Estate Crowdfunding; Tessin; Bankruptcy; Crowdfunding; fastighetsprojekt; Tessin; konkurs;

  Sammanfattning : Denna rapport tar sikte på de två konkursprojekt som till viss del finansierats av småsparare viacrowdfundingplattformen Tessin. Syftet är att diskutera om och i så fall hur konkursprojekten skiljersig från lyckade bostadsprojekt som finansierats via Tessin och om det finns anledning att tycka att deinte borde ha finansierats överhuvudtaget. LÄS MER

 3. 3. Ny information, samma beslut? - En studie av långivares beslutsprocess, med fokus på implementeringen av IFRS 16.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Blomqvist; Gustaf Bonde; Patrik Lundin; [2019]
  Nyckelord :Leasing; Informationsanvändning vid kreditbedömning; Brunswiks lens model; Factorial survey approach; 5C-modellen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Ny information, samma beslut? - En studie av långivares beslutsprocess, med fokus på implementeringen av IFRS 16. Seminariedatum: 5 juni 2019 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. DQ - Digitalt biljettsystem

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Samuel Blomqvist; Daniel Thorén; Christopher Peters; William Sjöblom; Fredrik Malmfors; André Willquist; Ludvig Westerdahl; [2018]
  Nyckelord :Digitalt biljettsystem;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att redovisa utvecklingen av ett digitalt biljettsystem som skulla användas av studentföreningar vid Linköpings universitet. Systemet utvecklas av studenter vid Linköpings universitet på uppdrag av individer representerande LinTek och StuFF, två kårer vid universitetet. LÄS MER

 5. 5. The Determinants of European Coco Spreads

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Fredrik Hallden; Blomqvist Blomqvist; [2016-09-21]
  Nyckelord :Contingent Convertible bonds; Cocos; Coco spreads; Hybrid Securities; Basel III; Additional Tier 1; Tier 2; Banks;

  Sammanfattning : Contingent Convertible (Coco) bonds are hybrid capital securities that absorb losses when the capital of the issuing bank falls below a certain level. Previous research has mainly been focusing on the pricing of such instruments and this paper contributes to the eld by empirically examining the determinants of Coco bond spreads for European banks. LÄS MER