Sökning: "FRIDA PETTERSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden FRIDA PETTERSSON.

 1. 1. Anställdas upplevda produktivitet vid hemarbete : En kvalitativ fallstudie med åtta tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Pettersson; Victoria Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Working from home; teleworking; remote working; working from office; flexible working; perceived productivity; Hemarbete; distansarbete; kontorsarbete; flexibelt arbete; upplevd produktivitet;

  Sammanfattning : Hemarbete har blivit vardag för många med ett administrativt yrke. Det har funnits olika syn på huruvida hemarbete bidrar till högre produktivitet eller inte. Flera organisationer har börjat fundera på om de ska implementera hemarbete som en beständig förändring efter Corona-pandemins slut. LÄS MER

 2. 2. Beslutsprocesser och verkställande inom matvaruhandel i samband med covid-19 : En inblick av åtgärder i en av Sveriges största matvarubutiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Pettersson; Josefin Wallin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Executive measures; decision-making processes; covid-19  ; Verkställande åtgärder; beslutsprocesser; covid-19;

  Sammanfattning : I början av 2020 spreds sig coronaviruset globalt i hela världen och länder blev tvingade till att göra en omställning för att stoppa coronavirusets framfart. Resultatet av omställningarna sågs även i Sverige där Folkhälsomyndigheten införde rekommenderade restriktioner för den svenska befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Temperaturreglerande ekosystemtjänster i parker : En jämförande fallstudie av Malmö och Stuttgart

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Annika Pettersson; Frida Paulsson; [2021]
  Nyckelord :temperaturreglerande ekosystemtjänster; parker; hållbar utveckling; urbanisering; UHI; jämförande fallstudie;

  Sammanfattning : Urbanization could have a negative impact on sustianble urban development due to the effect on human and ecosystem health. A possible strategy that can decrease temperature and create sustainable societies is through construction of parks in urban areas. LÄS MER

 4. 4. ”Möjligheten för att kunna delta i barnens lek utomhus känns enklare” : En undersökning i förskollärares syn och delaktighet i barns lek utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Johanna Pettersson; Frida Olsson-Granlund; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; förskollärare; lek; undervisning; utevistelse;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att öka kunskapen om vad förskollärare har för föreställningar om hur de förhåller sig till barnens lek utomhus. Detta i syfte för att få en ökad förståelse för deras roll i leken och under utevistelsen på förskolan. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonals erfarenheter av att vårda patienter med autismspektrumtillstån

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Rolandsdotter; Klara Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorders; experiences; healthcare professionals; hospital; Autismspektrumtilstånd; erfarenheter; vårdpersonal; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd, AST, är ett samlingsnamn för flertalet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. AST påverkar hjärnans kognitiva delar och resulterar i svårigheter med det sociala samspelet, kommunikation och begränsad föreställningsförmåga. LÄS MER