Sökning: "FRUKTODLING"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet FRUKTODLING.

 1. 1. Perenn odling med jorden i fokus : odling av perenna frukt-, bär- och grönsakskulturer för en alternativ livsmedelsproduktion i svenska klimatzon fyra

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sara Östblom; [2018]
  Nyckelord :perenna grönsaker; fruktodling; bärodling; jordbearbetning; småskalig odling; självförsörjning;

  Sammanfattning : I arbetet beskrivs inledningsvis jordbearbetningens negativa effekter på våra odlingsmarker. Vidare skildras jordbearbetningens omfattning i annuella odlingssystem jämfört med i perenna odlingssystem. LÄS MER

 2. 2. Svenska äpplen - hur ligger det till med växtnäringsbehovet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Vilhelm von Unge; [2016]
  Nyckelord :äppelodling; fruktodling; näringsbalans; näringsläckage; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Apples are a popular fruit in Sweden. The production is however low in comparison to the consumption. With a warmer climate in Sweden in the near future it is probable that there will be an increase in the number of apple orchards. LÄS MER

 3. 3. Life cycle assessment (LCA) of apples : a comparison between apples produced in Sweden, Italy and Argentina

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Davida Johansson; [2015]
  Nyckelord :apple; production; storage; packaging; transports; GWP; LCA;

  Sammanfattning : Agricultural greenhouse gas emissions have great impact on climate change and need to be reduced. The production and transport of food accounts for up to 25% of total greenhouse gas emissions. LÄS MER

 4. 4. Harpsunds park och trädgård : historik, utveckling och dagens utformning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Matilda Persson; [2015]
  Nyckelord :Harpsund; herrgårdspark; köksväxtodling; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om Harpsunds kringliggande park och trädgård. Harpsund ligger mitt i Södermanland omringat av ett landskap med sjö, skog och varierande jordbruksmiljöer. Egendomen donerades till svenska staten för att användas som stadsministerns rekreation- och representationsbostad. LÄS MER

 5. 5. Grönhults fruktodling i Vångabygden : äppelsorter, historia och framtid

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linn Borglund; [2014]
  Nyckelord :fruktodling; äppelsorter; Villands Vånga ; Grönhult; trädgårdshistoria; fruit growing; apple varieties; horticultural history;

  Sammanfattning : Kandidatarbetets syfte är att dokumentera och analysera äppelsortimentet på Grönhults fruktodlingar i Vångabygden, samt att beskriva fruktodlingens historiska utveckling och att diskutera kring framtida möjligheter. De metoder som använts är dels en fält- och analysstudie över äppelsortimentet på Grönhult, dels en litteratur- och intervjustudie. LÄS MER