Sökning: "FRUKTODLING"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet FRUKTODLING.

 1. 1. Länsträdgårdsmästarnas inflytande på fruktodlingen i Södermanlands län 1891 – 1931

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna-Lisa Jonsson; [2019-04-26]
  Nyckelord :Hushållningssällskapet; Länsträdgårdsmästare; Fruktodling; Hushållningsgillen; Fruktodlarföreningar; Södermanlands län;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Fruktodlingsarealens utveckling i socknarna Västra Karup och Södra Mellby mellan åren 1926 och 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Marcus Mikkelä; Joel Hallgren; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; Fruktodling; Industrifruktodling; 1900-talet; Jordbrukspolitik; Häradsekonomiska kartan; Ortofoto; GIS;

  Sammanfattning : Det har under lång tid odlats frukt i Sverige. Fruktodlingen var länge knuten till herrgårdar och slott. Sedan slutet av 1800-talet började fruktodlingar anläggas i områdena runt Vånga, Kivik och Båstad i Skåne. Det växer fram en ny typ av näring som är mer industriellt präglad än den tidigare herrgårds- och slottsodlingen. LÄS MER

 3. 3. Perenn odling med jorden i fokus : odling av perenna frukt-, bär- och grönsakskulturer för en alternativ livsmedelsproduktion i svenska klimatzon fyra

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sara Östblom; [2018]
  Nyckelord :perenna grönsaker; fruktodling; bärodling; jordbearbetning; småskalig odling; självförsörjning;

  Sammanfattning : I arbetet beskrivs inledningsvis jordbearbetningens negativa effekter på våra odlingsmarker. Vidare skildras jordbearbetningens omfattning i annuella odlingssystem jämfört med i perenna odlingssystem. LÄS MER

 4. 4. Svenska äpplen - hur ligger det till med växtnäringsbehovet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Vilhelm von Unge; [2016]
  Nyckelord :äppelodling; fruktodling; näringsbalans; näringsläckage; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Apples are a popular fruit in Sweden. The production is however low in comparison to the consumption. With a warmer climate in Sweden in the near future it is probable that there will be an increase in the number of apple orchards. LÄS MER

 5. 5. Life cycle assessment (LCA) of apples : a comparison between apples produced in Sweden, Italy and Argentina

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Davida Johansson; [2015]
  Nyckelord :apple; production; storage; packaging; transports; GWP; LCA;

  Sammanfattning : Agricultural greenhouse gas emissions have great impact on climate change and need to be reduced. The production and transport of food accounts for up to 25% of total greenhouse gas emissions. LÄS MER