Sökning: "FSW"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet FSW.

 1. 1. Radiation Effects on KBS-3 Barriers: SKB’s work so far

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Ismael Safi; [2017]
  Nyckelord :KBS-3; Repository; Radiation; Bentonite; Montmorillonite;

  Sammanfattning : In the Swedish concept for final disposal of spent nuclear fuel, referred to as KBS-3, a three-layered protection system is used. The system consists of a copper canister holding the spent nuclear fuel deposited 500 meters in a repository built in groundwater saturated granitic rock. LÄS MER

 2. 2. Produktutvecklingav friktionssvetshuvuden genom K-FMEA och DFA2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Alexander Wikdahl; Andreas Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Product Development; FMEA; K-FMEA; DFA; DFA2; Friction Stir Welding; produktutveckling; FMEA; K-FMEA; DFA; DFA2; friktionssvetsning; FSW;

  Sammanfattning : I och med ökad konkurrens och ökade kundkrav behöver företag bedriva produktutveckling med en rapid approach. ESAB:s sätt att svara upp mot dessa krav har resulterat i ett brett produktsortiment av friktionssvetshuvuden. Deras långsiktiga mål är därför att inrätta en ny standard för att reducera kostnader. LÄS MER

 3. 3. Robotic 3D friction stir welding : T-butt joint

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för automationssystem

  Författare :Cheng Zhang; [2015]
  Nyckelord :Friction stir welding; robotic friction stir welding; three-directional welds;

  Sammanfattning : This Master Thesis was performed in terms of robotic three dimensional friction stir welding with T-butt joint. Friction stir welding (FSW) is a solid state welding method that achieves the weld temperature by friction of a rotating non-consumable tool with the workpiece. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of microcontroller architectures for PMSM control

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Rathinavel Jeyabalan; [2015]
  Nyckelord :PMSM; PWM resolution; ADC resolution; TMS570LS1227; TMS320F28377D; Digital control; SVPWM;

  Sammanfattning : Due to hybridization of vehicles, electrical motors like permanent magnet synchronous motors(PMSM) are playing a major role in the automotive industry. In order to upgrade the microcontrollerused for the prototype of the PMSM control in Volvo Group Truck Technology, astudy on available micro-controllers presently on the market and to evaluate a few of the suitablemicro-controllers is necessary. LÄS MER

 5. 5. Modeling and Control of Friction Stir Welding in 5 cm thick Copper Canisters

  Master-uppsats, Linköpings universitet/ReglerteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Isak Nielsen; [2012]
  Nyckelord :Friction Stir Welding; Modeling; Control; Model predictive control; Depth control; Temperature control; Depth modeling; MPC; NMPC; FSW;

  Sammanfattning : Friction stir welding has become a popular forging technique used in many applications. The Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) evaluates this method to seal the 5 cm thick copper canisters that will contain the spent nuclear fuel. LÄS MER