Sökning: "FTT"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet FTT.

 1. 1. Identification and characterization of design fires to be used in performance-based fire design of CERN facilities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Darko Perovic; [2018]
  Nyckelord :Fire; Design fire; Vehicle fires; DMS 500; fast particulate analyser; Cone Calorimeter; Smoke characterization; Particle size distribution; Shell Diala; Midel; Cables; cable fires; Electrical cabinets; Electrical racks; CERN; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : CERN operates the most complex particle accelerator facility built until today. As such, it consists of thousands of custom-made components spread both in upper ground facilities and in underground tunnels and caverns. LÄS MER

 2. 2. Toward Better Health Care Service: Statistical and Machine Learning Based Analysis of Swedish Patient Satisfaction Survey

  Master-uppsats, KTH/Teknisk informationsvetenskap

  Författare :Yu Wang; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Patients as a customer of health care service has rights to evaluate the servicethey received, and health care providers and professionals may take advantageof these evaluations to improve the health care service. To investigate the relationshipbetween patients overall satisfaction and satisfaction of specic aspects,this study uses classical statistical and machine learning based method to analyzeSwedish national patient satisfaction survey data. LÄS MER

 3. 3. Sverige och särskild skatt på finanssektorn – ’’Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske’’? - En rättsvetenskaplig studie av särskild beskattning av finanssektorn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Tinglöv; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; FTT; finansiella transaktioner; finansiell verksamhet; internationell beskattning; tax law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utreda huruvida två typer av finansiell beskattning är förenliga med den svenska skatterättens grundprinciper, och om den ena skatten avhjälper den svenska regeringens invändningar mot den andra skatten, för att utreda om någon av dem kan bli gällande svensk skatterätt. De två typer av finansiell beskattning uppsatsen beskriver är dels den av kommissionen föreslagna skatten på finansiella transaktioner, dels den av Internationella valutafonden (IMF) föreslagna skatten på finansiell verksamhet. LÄS MER

 4. 4. En finansiell transaktionsskatt - lösningen på finanssektorns dilemma?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tomas Lif Lindahl; [2015]
  Nyckelord :Finansiell transaktionsskatt; FTT; skatterätt; EU-rätt; finansrätt; finanssektorn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Financial Transaction Taxes and the Effect on Firms’ Cost of Capital : An empirical Study on how Financial Transaction Taxes Affect the Cost of Capital

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Olofsson; Axel Wikner; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Financial Transaction Taxes (FTTs) have been subject to a lot of debate in the recentyears. The debate is in many cases characterized by an insecurity of the effects ofFTTs. The research on how FTTs affect the cost of capital is limited. LÄS MER