Sökning: "FX-system"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet FX-system.

 1. 1. Energieffektivisering i befintlig bebyggelse utifrån ett CO2-perspektiv : En studie av flerbostadshus från miljonprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Nelly Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Apartment buildings; Million Programme; Energy efficiency; Energy measures; CO2-perspective; CO2-payback; Emission factor; Flerbostadshus; Miljonprogrammet; Energieffektivisering; Energiåtgärder; CO2-perspektiv; CO2-payback; Emissionsfaktor;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads- och servicesektorn för cirka 40 % av landets totala energianvändning. Byggnader äldre än 30 år har ofta en god energibesparingspotential och energieffektivisering av dessa byggnader kan bidra till att uppnå energi- och miljömålen. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av miljonprogrammet i samband med våningspåbyggnad : Energisimulering i IDA ICE

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Pola Aziz; Kelvin Huynh; [2018]
  Nyckelord :BBR; PBL; IDA ICE; energy; FTX-system; FX-system; solar panels; renovation; story extension; extension; reconstruction; million program; energy; energy requirements; energy performance; energy saving measures; BBR; PBL; IDA ICE; energy; FTX-system; FX-system; solar panels; renovation; story extension; extension; reconstruction; million program; energy; energy requirements; energy performance; energy saving measures;

  Sammanfattning : En stor del av alla bostäder som byggdes mellan 1965-1974 brukar betecknas miljonprogrammet. Efter 40-50 års förbrukning har byggnaderna uppnått sin tekniska livslängd och är därför i behov av renovering. LÄS MER

 3. 3. Värmeåtervinning i ventilationsluft : En studie om FX- och FTX-ventilation vid energieffektivisering av flerbostadshus

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bel Fdhila Mariam; Qader Daron; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To reduce the heating demand and do savings in energy cost of buildings there are several possible actions while renovating. Thru using heat recovering systems in buildings or constructions that are well-insulated the heat demand in buildings gets reduces. LÄS MER

 4. 4. Värmeåtervinning ur ventilationsluft i äldre flerbostadshus : En jämförande studie av centralt FTX- och FX system

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jean Pierre Medina; Zjikar Abdulla; [2013]
  Nyckelord :heat recovery; ventilation air; central heating system; Eq unit; Energy well; värmesystem; Energy well; Fx system; värmeåtervinning; FTX system; ventilationsluft;

  Sammanfattning : En jämförelsestudie har genomförts mellan två värmesystem. Analysen har genomförts med ett flerbostadshus som referensfasighet. Fastigheten är lokaliserad i Södertälje kommun. Analysen går ut på att bestämma vilket värmesystem som är fördelaktigt vid renovering av äldre flerbostadshus med avseende på energi och kostnad. LÄS MER