Sökning: "FYSIK"

Visar resultat 11 - 15 av 5663 uppsatser innehållade ordet FYSIK.

 1. 11. EKONOMISK KALKYL OCH LIVSCYKELANALYS PÅ BÄRANDE STOMME I PLATSGJUTEN OCH PREFABRICERAD BETONG

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Teknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Klimatpåverkan är något de flesta människor känner till. Byggbranschen står för en stor del av världens totala utsläpp och i Sverige en femtedel av de totala utsläppen. Nya energi- och miljökrav upprättas och skärps succesivt vilket ställer högre krav på byggandet. LÄS MER

 2. 12. Automatiserat mätsystem för läckstrålning från röntgenapparat

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Ammar Shihabi; Sebastian Hjortmarker; [2022]
  Nyckelord :Azimut och polära koordinatsystemen; automatisering; läckstrålning; exponering; CAN; I2C; PCB; motorstyrsystem; användargränssnitt;

  Sammanfattning : Arbetet har fokuserat på att minimera arbetsbelastningen för personalen hos företaget Arcoma. Detta har uppnåtts genom att bygga ett automatiserat mätsystem för läckstrålning med material som fanns hos Arcoma. LÄS MER

 3. 13. Optical Studies of Cellulose-Based Materials for Spectral Design of Camouflage and Passive Cooling Applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Olivia Grönlund Falk; Felix Valentin; [2022]
  Nyckelord :Nanocellulose; optical properties; spectroscopy; ellipsometry; BRDF measurements; optical microscopy; reflectance; transmittance; absorptance; transflectance; spectral design; camouflage; passive radiative cooling;

  Sammanfattning : In the past few years, studies regarding new bio-based materials have led to an increased attention in the nanoscale product of cellulose, called nanocellulose. This biodegradable and renewable material has interesting physical, optical and thermal properties. LÄS MER

 4. 14. Investigating Relations between Regularization and Weight Initialization in Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Rasmus Sjöö; [2022]
  Nyckelord :Artificial Neural Networks; L1 Regularization; L2 Regularization; Loss Function; Maximum Likelihood; Regularization Strength Synthetic Data Generation; Weight Initialization; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : L2 regularization is a common method used to prevent overtraining in artificial neural networks. However, an issue with this method is that the regularization strength has to be properly adjusted for it to work as intended. This value is usually found by trial and error which can take some time, especially for larger networks. LÄS MER

 5. 15. Optimering av täthetsprovning av ventiler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eric Abrahamsson; Palm Samuel; [2022]
  Nyckelord :Hydraulik; täthetsprovning; läckage; täthet; tryckmätning;

  Sammanfattning : Nordhydraulic är ett företag i Kramfors som tillverkar hydrauliska ventiler. Hydrauliska ventiller används inom en mängd olika områden för att styra hydrauliska maskiner. För att hydrauliska ventiler ska fungera korrekt måste dessa vara täta. På Nordhydraulic används en täthetsprovare av modell Nolek S9 N för att göra täthetstester. LÄS MER