Sökning: "FYSIK"

Visar resultat 6 - 10 av 5670 uppsatser innehållade ordet FYSIK.

 1. 6. Deep Ring Artifact Reduction in Photon-Counting CT

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Konstantinos Liappis; [2022]
  Nyckelord :Photon¬counting; Spectral CT; Material Decomposition; Deep learning; Resnet; Ring artifact; Sinogram; Fotonräknande; Spektral datortomografi; Materialdekomposition; Djupinlärning; Resnet; Ringartefakt; Sinogram;

  Sammanfattning : Ring artifacts are a common problem with the use of photon-counting detectors and commercial deployment rests on being able to compensate for them. Deep learning has been proposed as a candidate for tackling the inefficiency or high cost of traditional techniques. LÄS MER

 2. 7. Formen på de Eulerska talen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Fredrik Levin; [2022]
  Nyckelord :Eulerska tal; Eulerska polynom; reella rötter; inflätning; unimodalitet;

  Sammanfattning : Detta arbete tittar på rötter till de Eulerska polynomen. Dessa polynom har starka kopplingar till den enumerativa kombinatoriken. Polynomens koefficienter, de Eulerska talen, har kopplingar till många andra delar av matematiken. Arbetet jämför egenskaper med binomialkoefficienterna i både beteckning och beräkning. LÄS MER

 3. 8. Simulation of volumetric smoke

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Lisa Viktorsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Corrosion Resistance of Permanent Magnets for Application in Heavy-Duty Vehicles

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Hauri Jawadi; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. Språksvårigheter och fysikundervisning : Hur språksvårigheter kan påverka inlärning och kunskapsutveckling i fysik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Shawkat Falhot; [2022]
  Nyckelord :fysikbegrepp; anpassat material; språksvårigheter; modersmål;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur elever som inte har svenska som modersmål utmanas av språksvårigheter i ämnet fysik i grundskolan. Vidare undersöks hur några elevers inlärning och kunskapsutveckling påverkas av detta och vilka faktorer som utgör hinder för deras kunskapsutveckling. LÄS MER