Sökning: "FYSS"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet FYSS.

 1. 1. Lever du som du lär ut? : En kvalitativ studie om lärares egna upplevelser gällande att vara fysiskt aktiva förebilder i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Öhling; Emelie Reyes; [2020]
  Nyckelord :Role model; teacher; physical education; adolescents; living habits; Förebild; lärare; idrott och hälsa; ungdomar; levnadsvanor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att i Stockholmsområdet undersöka vad som har bidragit till den nuvarande fysiska aktivitetsnivån hos lärare i idrott och hälsa och om lärarna upplever att de bör vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet på skolan och i sitt privatliv. Vad anser lärarna i idrott och hälsa har bidragit till deras nuvarande fysiska aktivitetsnivå?  Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild för eleverna gällande fysisk aktivitet? Vad för upplevelser har lärare i idrott och hälsa angående att vara en förebild både på skolan samt i sitt privatliv? Metod Studien har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt där sex intervjuer genomförts och analyserats. LÄS MER

 2. 2. Från A till B på ett hälsofrämjande sätt med aktiv mobilitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lorita Mohajer Soltani; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; active mobility; cycling; walking; chronic diseases; Fysisk aktivitet; aktiv transport; cykling; gång; kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Introduktion: Denna litteraturstudie har avsikten att belysa faktorer kring aktiv mobilitet, här avses cykling och gång och hur dessa aktiviteter kan bidra till en ökad folkhälsa. Aktiv mobilitet är en form av måttlig fysisk aktivitet, där metabolisk ekvivalent (MET) anses vara över 3. LÄS MER

 3. 3. Träning under graviditet : En enkätundersökning om träningsrekommendationer till gravida kvinnor, samt barnmorskors kunskap och uppfattningar om träning under graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Agust Lennartsson; Martina Thor; [2018]
  Nyckelord :Barnmorskor; fysisk aktivitet; graviditet; kunskap;

  Sammanfattning : Det är barnmorskans uppgift att upplysa den blivande mamman om hur hon utifrån ett hälsoperspektiv bör äta och motionera. Således är barnmorskans kunskap och uppfattningar om träning under graviditet oerhört viktig eftersom dessa faktorer i vissa situationer kan vara avgörande för gravida kvinnors hälsa. LÄS MER

 4. 4. Physical activity level and perceived stress among refugee school students : A descriptive and correlational study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Jim Carlsson; Therese Åkerstedt; [2018]
  Nyckelord :physical activity; perceived stress; refugee; students;

  Sammanfattning : Background: Stress and low physical activity (PA) levels are linked to illness. No studies have been found examining them among refugee school students. Aim: Investigate level of PA and perceived stress and the correlation between them among refugee school students. Method: Cross-sectional study with a descriptive, correlative design. LÄS MER

 5. 5. Svenska studenters stillasittande vanor : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Vikberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett välkänt folkhälsoproblem är fysisk inaktivitet. Ett annat folkhälsoproblem är stillasittande beteende vilket är en oberoende riskfaktor till hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar och depression. Detta skiljer sig från att vara fysiskt inaktiv. LÄS MER