Sökning: "FZG test rig"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden FZG test rig.

 1. 1. Analysis of design requirements for early failure detection in a gear test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :José Agustín Spaccesi; [2020]
  Nyckelord :Design requirements; Failure detection; FZG test rig; Gear; Konstruktionskrav; Skadedetektering; FZG-rigg; Kuggväxlar; Engranajes; Detección de fallo; Requisitos de diseño; Equipo de prueba FZG;

  Sammanfattning : Gears are the heart of many machines, being its function transform and transmit torque. This work is a study of adequate design requirements, in particular, the best methodology to early detect gear fatigue failure using a gear test rig, an FZG test machine. LÄS MER

 2. 2. Modeling of a Gear Test Rig : An Investigation of Static Loads and Dynamic Excitation of Vibrations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Albin Hugoh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today the automotive industry is going through big changes and facing many new challenges due to the transformation to a sustainable transport solution in combination with tougher legal demands. Gears have been around for a long time and it is one of the most efficient ways of transferring rotary motion from one shaft to another. LÄS MER

 3. 3. Thermal modelling of an FZG test gearbox

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Carlos Prakash del Valle; [2014]
  Nyckelord :Thermal network; FZG gear test rig; heat flow; temperature; MATLAB; ODE; Termiskt nätverk; FZG kugghjuls-rigg; värmeflöde; temperatur; MATLAB; ODE;

  Sammanfattning : Gearboxes are always subject of study in order to increase their efficiency. Energy losses in gear contacts are transformed into heat which is distributed among the gearbox components increasing their temperature. LÄS MER

 4. 4. Modellering och analys av kuggrigg

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martin Öun; Peter Ericson; Svante Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport har skrivits som ett resultat av ett kandidatexamensarbete på uppdrag av Sveriges Transmissionskluster i samarbete med Institutionen för Maskinkonstruktion vid KTH. Rapporten beskriver modellering samt styvhets- och egensvängningsanalyser av en kuggrigg, FZG Standard Test Rig, som vid KTH skall användas vid tester av skvalpförluster i växellådor. LÄS MER