Sökning: "Fabian Assarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fabian Assarsson.

 1. 1. Synthetic Innovation and Hidden Problems: Qualitative Insights on Open Innovation for Hidden Problems in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Fabian Assarsson; [2018]
  Nyckelord :Innovation Theory; Open Innovation; Synthetic Innovation; Innovation Strategy; Strategy; Management; Innovationsteori; Öppen Innovation; Syntetisk Innovation; Innovationsstrategi; strategi; Management;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera hur svenska organisationer arbetar med öppen innovation, i vilka former de gör det och vilken typ av innovationer de producerar. Uppsatsen definierar även uttryckligen begreppet "dolda problem" inom organisationer och kopplar sedan det till innovationsteori. LÄS MER

 2. 2. Maskininlärning som möjligt planeringsverktyg för mindre serviceföretag : En studie i maskininlärning för verksamhetsplanering inom hissbranschen hos fallstudieföretaget S:t Eriks Hiss AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Fabian Assarsson; Gustav Kjellin; [2016]
  Nyckelord :machine learning; elevator; business planning; optimisation; maskininlärning; hiss; verksamhetsplanering; effektivisering;

  Sammanfattning : I följande rapport visar vi att maskininlärningsalgoritmer från lättillgängliga bibliotek kan vara värdefulla verktyg, vid analys av företagsdata. Vi föreslår en ny metrik för frekvensanalys av oplanerade underhållsbesök genom en fallstudie inom hissbranschen och ger också företaget i fråga, S:t Eriks Hiss i Stockholm, ett geografiskt kundsegmenteringsalternativ, baserat på K-Meansklustring. LÄS MER