Sökning: "Fabian Stark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fabian Stark.

 1. 1. Att lyckas arbeta som en processorienterad organisation : En intervjustudie på delvis processorienterade organisationer med fokus på förändring och processledning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Fabian Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Processorientering; processledning; process; förändring; framgångsfaktorer; utmaningar; organisationer i Sverige;

  Sammanfattning : Traditionellt har organisationer en funktions/avdelningsbaserad organisationsstruktur där resultat i de enskilda enheterna prioriteras. I motsats till detta kan organisationer välja att arbeta processorienterat, vilket syftar till att förändra den traditionella organisationsstrukturen och organisationskulturen. LÄS MER

 2. 2. Verkställande direktörers ersättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Olsson; Fabian Van Beirs; Fredrik Andersson; [2012]
  Nyckelord :Verkställande direktör; ersättning; industriföretag; regressionsmodell; Sverige; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Chief Executive Officer remuneration, impact on business performance in the industrial activity Seminar date: 2012-05-31 Course: FEKH95, Degree Project, Corporate Finance, 15 credits (15ECTS) Authors: Gustav Olsson, Fabian van Beirs, Fredrik Andersson Advisor: Maria Gårdängen Keywords: Chief Executive Officer, compensation, industrial companies, regression analysis, Sweden Purpose: The purpose of this study is to examine and analyze the total remuneration to the CEO of an industrial business company for the years 2001, 2005 and 2010 on the OMX Large and Mid Cap and whether there is a significant correlation between high compensation and strong corporate performance. Methodology: The method used in this study is deductive and based on a quantitative survey in the form of a multiple regression analysis. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling ur ett företags perspektiv : En fallstudie om hur Haglöfs Scandinavia AB integrerar hållbar utveckling i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Fabian Ryd; Karl Erixon; [2012]
  Nyckelord :hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett samhälle fullt av obalanser. Det går att se hur ett konsumtionssamhälle växt fram, grundat i en ökad tillfredställelse över materiella ting. Ett samhälle som besitter ohållbara verktyg och ideal för att skapa välstånd, och i sin tur har negativ påverkan på miljön. LÄS MER