Sökning: "Fabian Sturk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fabian Sturk.

 1. 1. Following the rules of rendaku in Japanese: Native speakers’ production of novel compound words

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Japanska

  Författare :Fabian Sturk; [2018]
  Nyckelord :rendaku; sequential voicing; Japanese; Rosen’s Rule; prosodic size; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is to gain knowledge on the psychological reality of some known rules, conditions, and categorizations that have been observed in the phenomenon of Japanese “rendaku” (also known as sequential voicing). The results presented in this thesis are based on a quantitative study that was aimed at native speakers of Japanese. LÄS MER

 2. 2. Procedurell Generering av Tredimensionella ”Pseudo-oändliga” Dungeons genom L-system

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Fabian Sturk; André Tran; [2016]
  Nyckelord :pcg; procedurell; procedural; games; maze; l-system; infinite; oändlig; dungeon; grammar expansion; grammatikexpansion;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras ett nytt sätt att procedurellt generera pseudo-oändligadungeons som kan traverseras i tre dimensioner. För att hålla genereringen koherent bådeunder och mellan spelsessioner utgår genereringen från ett ”seed”. Ett seed garanterar sammainnehåll på samma plats varje gång miljön genereras. LÄS MER