Sökning: "Fabian Tomt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fabian Tomt.

 1. 1. Prefabricerade bjälklag i högpresterande betong

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Tyrbo; Fabian Tomt; [2018]
  Nyckelord :Högpresterande betong; prefab bjälklag; Håldäckselement;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts som en del av ett projekt inom COWI AB. Projektets mål var att ta fram ett effektivt byggsystem där bjälklag utförs som prefabricerade element av högpresterande betong med sparkroppar av cellplast. LÄS MER

 2. 2. Arvika Hamnområde - utveckling av en ny central stadsdel i Arvika

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Fabian Sandberg; [2016]
  Nyckelord :Byggteknik; samhällsplanering; bostäder; hamn; hamnområde; byggnadsplanering;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om att hitta nya möjligheter för en framtida byggnationi Arvika hamn. Att ta vara på det som finns idag och komplettera miljön medfungerande infrastruktur och strategiskt planerade byggnader för en hållbarstadsutveckling. LÄS MER