Sökning: "Fabian kjaergaard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fabian kjaergaard.

  1. 1. Terror, religion och radikalisering - exempel på bakomliggande riskfaktorer i förbrytarnas psyke och tidigare liv. : - En kvalitativ studie med utgångspunkt i Lewis R. Rambos omvändelseteori.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionspsykologi

    Författare :Fabian Kjaergaard; [2019]
    Nyckelord :Religious violent radicalization; risk factors; existential dimensions; conversion-theory; terrorism;

    Sammanfattning : The purpose and aim of this research was to analyze if Lewis R. Rambos conversion the- ory can be applied to describe religious radicalization towards violent Islamic terrorism or not. LÄS MER