Sökning: "Face-recognition"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Face-recognition.

 1. 1. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Face recognition and speech recognition for access control

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Thao Tran; Nathalie Tkauc; [2019]
  Nyckelord :Face recognition; speech recognition;

  Sammanfattning : This project is a collaboration with the company JayWay in Halmstad. In order to enter theoffice today, a tag-key is needed for the employees and a doorbell for the guests. If someonerings the doorbell, someone on the inside has to open the door manually which is consideredas a disturbance during work time. LÄS MER

 3. 3. Mitigating algorithmic bias in Artificial Intelligence systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Johanna Fyrvald; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; algorithmic bias; disruptive technology;

  Sammanfattning : Artificial Intelligence (AI) systems are increasingly used in society to make decisions that can have direct implications on human lives; credit risk assessments, employment decisions and criminal suspects predictions. As public attention has been drawn towards examples of discriminating and biased AI systems, concerns have been raised about the fairness of these systems. LÄS MER

 4. 4. Investigating and Deploying an AI model onRaspberry Pi IoT platform using FIWARE andDocker in the context of the Bonseyes AIEcosystem

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Sai Prakash Mamidi; Yogitha Manasa Ummadisetty; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many high-end sophisticated devices are being replaced by small single-board IoT devices. Itis estimated that by the year 2025 there will be about 75 billion IoT connected devicesworldwide. This project buttresses the earlier statements. LÄS MER

 5. 5. Ansiktsigenkänning för närvarohantering i skolan : Möjligheter och utmaningar utifrån ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Ubiquitous Computing; Pedagogik; Ansiktsigenkänning; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : I takt med att samhället i stort digitaliseras i hisnande fart kommer även fler och fler lösningar på hur teknik kan hjälpa elever och lärare i den svenska skolan. Internet of Things är på uppgång och nya tekniker för ansiktsigenkänning och databehandling öppnar upp för olika automatiseringsmöjligheter. LÄS MER