Sökning: "Facebookanvändare"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Facebookanvändare.

 1. 1. "Va? Har du inte Facebook?" : En kvalitativ intervjustudie om svenska 60-talisters användning av Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Benjamin Onemark; Cajsa Yxell; [2023]
  Nyckelord :Facebook; svenska 60-talister; vardaglig användning; Uses and gratifications; generationsteori;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att genomföra kvalitativa intervjuer med svenska 60-talister och undersöka hur och varför de använder Facebook, med särskilt fokus på deras användning utifrån ett Uses and gratifications-perspektiv och ett generationsteoretiskt perspektiv. Syftet med studien är att bidra med fördjupad kunskap om 60-talisters tankar och upplevelser kring Facebook, deras vardagliga Facebookanvändning, samt om varför de använder applikationen utifrån ett Uses and gratifications-perspektiv och ett generationsteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Mobilanvändning, impulskontroll och vuxnas livstillfredsställelse : En kvantitativ studie som utforskar eventuellt samband mellan mobilanvändning, impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Alma Berggren; [2020]
  Nyckelord :Mobile use; Impulse control; Satisfaction with life; Workers; Survey; Mobilanvändning; Impulskontroll; Livstillfredsställelse; Arbetare; enkätundersökning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan självskattade timmar i mobilanvändning, impulskontroll och livstillfredsställelse hos vuxna som arbetar. Studien undersöker även olika typer av mobilanvändning i relation till livstillfredsställelse. LÄS MER

 3. 3. Sociala mediers nyttopåverkan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Daniel Altsten; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innevarande studie syftar till att utreda nationalekonomisk nyttoforskning med anknytning till sociala medier. Sociala medier ger upphov till en mängd intressant forskning. Lin & Lu (2011) visar att individer som använder sociala medier känner uppskattning och glädje vid interaktioner på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Förmedla information med animerad text : Blir textbaserad information på sociala medier mer intressant om det sker i rörlig bild med animerad text?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Gustav Ulvbäck; Rickard Eriksson Wingårdh; [2017]
  Nyckelord :rörlig bild; bild; kommunikation; information; nyheter; sociala medier; video; text;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om textbaserad information på sociala medier blir mer intressant om det sker i rörlig bild med animerad text. Studien bygger på en målgrupp bestående av unga Facebookanvändare där användare och deras digitala konsumtion på den sociala plattformen undersöks. LÄS MER

 5. 5. Hur uppfattas och används Facebook av användare som är 65 plus? : Examensarbete inom Människa Datorinteraktion (MDI) för magisterexamen

  Magister-uppsats, KTH/Teoretisk datalogi, TCS

  Författare :Berit Görndt; [2016]
  Nyckelord :Internet; computer; Human-Computer Interaction HCI ; network; older adults; information; communication; friends; communities; social media.; Internet; datorer; Människa Dator-Interaktion MDI ; nätverk; seniorer; information; kommunikation; vänner; gemenskap; sociala medier.;

  Sammanfattning : The older generation now have plenty of time for daily use of their computers. (1) Nordicom´s Mediabarometer from March 2014 shows that among daily users of the Internet, the age group 65-79 look for more information and digital companionship. LÄS MER